Jump to content

Od textu k inscenácii

Publikované:

Trnavské osvetové stredisko v Trnave v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave s podporou Trnavského samosprávneho kraja pripravili divadelný workshop pre neprofesionálnych divadelníkov.

Zobraziť galériu

Workshop je príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov, mladých ľudí so záujmom o divadlo z trnavského kraja. Cieľom je podpora amatérskej divadelnej tvorby v trnavskom regióne a systematické vzdelávanie v kontexte danej problematiky.

Dôležitou aktivitou sú workshopy a diskusie s profesionálnymi lektormi zamerané na vedenie k pochopeniu základných tvorivých princípov divadla. Divadelný workshop sa uskutoční v dňoch 22. – 23. novembra 2019 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Workshop "Od textu k inscenácii" je zameraný na dramaturgickú prácu s textom, ktorá je "stavebným kameňom" inscenácie. Na príklade hry Augusta Strindberga Tanec smrti sa účastníci workshopu pod vedením profesionálneho dramaturga naučia analyzovať dramatický text a vytvárať vlastnú interpretáciu textu, a tým pádom aj režijno-dramaturgickú koncepciu.

Východiskom workshopu bude vzhliadnutie inscenácie Tanec smrti v réžii Rastislava Balleka v Divadle jána Palárika v Trnave. Vďaka podrobnému rozboru inscenácie budú účastníci oboznámení s možnými dramaturgickými úpravami textu a možnosťami režijného výkladu. Tým pádom workshop nahliadne aj do diverzity súčasných režijných poetík a postmoderného divadla.

Organizátori ochotníkom workshopu garantujú:

  • zabezpečenie voľného vstupu predstavenia „Tanec smrti“ dvom členom divadelného súboru dňa 22.11.2019 o 19,00 h., vo veľkej sále DJP v Trnave
  • účasť dvom členom divadelného súboru workshopu dňa 23.11.2019 v Zrkadlovej sále DJP v Trnave od 9,00 h – 12,00 h.
  • zabezpečenie odborného lektora workshopu Mgr. art. Lucia Mihálová, PhD.,  dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave
  • občerstvenie

Účasť na workshope je podmienená účasťou na predstavení „Tanec smrti“

Autor textu: Mgr.Daniela Polášová, Trnavské osvetové stredisko

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Malá krajská scénická žatva 2020

Rok 2020 je z pohľadu divadelnej histórie výnimočný, keďže si v rámci neho pripomenieme jedinečné jubileum – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla. V roku 2020 si súčasne pripomíname aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území (Liptovský Mikuláš, 22. augusta 1830), ako aj stále živé prepojenia medzi neprofesionálnymi a profesionálnymi umelcami na Slovensku.

O dotácie trnavskej župy možno požiadať do 14. februára

Trnavský samosprávny kraj poskytuje ďalšiu možnosť obciam, mestám a organizáciám, ako realizovať projekty v regióne. Zastupiteľstvo TTSK schválilo novinky v oblasti poskytovania dotácii z rozpočtu.

Svätý Mikuláš zavítal do DSS Horný Bar

Dňa 6 decembra k nám do DSS Horný Bar zavítal Svätý Mikuláš.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page