Jump to content

Od textu k inscenácii

Publikované:

Trnavské osvetové stredisko v Trnave v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave s podporou Trnavského samosprávneho kraja pripravili divadelný workshop pre neprofesionálnych divadelníkov.

Zobraziť galériu

Workshop je príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov, mladých ľudí so záujmom o divadlo z trnavského kraja. Cieľom je podpora amatérskej divadelnej tvorby v trnavskom regióne a systematické vzdelávanie v kontexte danej problematiky.

Dôležitou aktivitou sú workshopy a diskusie s profesionálnymi lektormi zamerané na vedenie k pochopeniu základných tvorivých princípov divadla. Divadelný workshop sa uskutoční v dňoch 22. – 23. novembra 2019 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Workshop "Od textu k inscenácii" je zameraný na dramaturgickú prácu s textom, ktorá je "stavebným kameňom" inscenácie. Na príklade hry Augusta Strindberga Tanec smrti sa účastníci workshopu pod vedením profesionálneho dramaturga naučia analyzovať dramatický text a vytvárať vlastnú interpretáciu textu, a tým pádom aj režijno-dramaturgickú koncepciu.

Východiskom workshopu bude vzhliadnutie inscenácie Tanec smrti v réžii Rastislava Balleka v Divadle jána Palárika v Trnave. Vďaka podrobnému rozboru inscenácie budú účastníci oboznámení s možnými dramaturgickými úpravami textu a možnosťami režijného výkladu. Tým pádom workshop nahliadne aj do diverzity súčasných režijných poetík a postmoderného divadla.

Organizátori ochotníkom workshopu garantujú:

  • zabezpečenie voľného vstupu predstavenia „Tanec smrti“ dvom členom divadelného súboru dňa 22.11.2019 o 19,00 h., vo veľkej sále DJP v Trnave
  • účasť dvom členom divadelného súboru workshopu dňa 23.11.2019 v Zrkadlovej sále DJP v Trnave od 9,00 h – 12,00 h.
  • zabezpečenie odborného lektora workshopu Mgr. art. Lucia Mihálová, PhD.,  dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave
  • občerstvenie

Účasť na workshope je podmienená účasťou na predstavení „Tanec smrti“

Autor textu: Mgr.Daniela Polášová, Trnavské osvetové stredisko

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Podujatia pre deti v Galante

Mestská knižnica Galanta si pre deti pripravila rôzne podujatia, na ktoré sa môžu tešiť nie len oni ale aj rodičia. V oddelení pre deti zavládne príjemná atmosféra, ktorá sa bude ponímať rôznymi podujatiami.

Stánok dobrej nádeje - už XIII. ročník!

Ide o prezentačný stánok, kde si môžete za symbolickú sumu kúpiť pekný adventný či vianočný darček. Podporíte tak našich priateľov z domovov sociálnej starostlivosti celého okresu, zo špeciálnych škôl a taktiež z klubu Združenia na pomoc mentálne postihnutým. Je to cyklický program, ktorý začínal tvorivými dielňami v októbri a v novembri bola prezentačná výstava v GALLERY NOVA. Už XIII. ročník Stánku
dobrej nádeje svedčí o tom, že sme spoločne vybudovali hodnotnú tradíciu, ktorá inšpirovala v našom kraji aj ďalších, pretože takéto predajné trhy sa realizujú až aj na iných miestach.

Mikuláš

Do Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej dňa 5. decembra 2019 zavítal Mikuláš. Obyvatelia domova na jeho privítanie vyzdobili spoločenskú miestnosť a nedočkavo očakávali jeho príchod.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page