Jump to content

Od textu k inscenácii

Publikované:

Trnavské osvetové stredisko v Trnave v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave s podporou Trnavského samosprávneho kraja pripravili divadelný workshop pre neprofesionálnych divadelníkov.

Zobraziť galériu

Workshop je príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov, mladých ľudí so záujmom o divadlo z trnavského kraja. Cieľom je podpora amatérskej divadelnej tvorby v trnavskom regióne a systematické vzdelávanie v kontexte danej problematiky.

Dôležitou aktivitou sú workshopy a diskusie s profesionálnymi lektormi zamerané na vedenie k pochopeniu základných tvorivých princípov divadla. Divadelný workshop sa uskutoční v dňoch 22. – 23. novembra 2019 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Workshop "Od textu k inscenácii" je zameraný na dramaturgickú prácu s textom, ktorá je "stavebným kameňom" inscenácie. Na príklade hry Augusta Strindberga Tanec smrti sa účastníci workshopu pod vedením profesionálneho dramaturga naučia analyzovať dramatický text a vytvárať vlastnú interpretáciu textu, a tým pádom aj režijno-dramaturgickú koncepciu.

Východiskom workshopu bude vzhliadnutie inscenácie Tanec smrti v réžii Rastislava Balleka v Divadle jána Palárika v Trnave. Vďaka podrobnému rozboru inscenácie budú účastníci oboznámení s možnými dramaturgickými úpravami textu a možnosťami režijného výkladu. Tým pádom workshop nahliadne aj do diverzity súčasných režijných poetík a postmoderného divadla.

Organizátori ochotníkom workshopu garantujú:

  • zabezpečenie voľného vstupu predstavenia „Tanec smrti“ dvom členom divadelného súboru dňa 22.11.2019 o 19,00 h., vo veľkej sále DJP v Trnave
  • účasť dvom členom divadelného súboru workshopu dňa 23.11.2019 v Zrkadlovej sále DJP v Trnave od 9,00 h – 12,00 h.
  • zabezpečenie odborného lektora workshopu Mgr. art. Lucia Mihálová, PhD.,  dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave
  • občerstvenie

Účasť na workshope je podmienená účasťou na predstavení „Tanec smrti“

Autor textu: Mgr.Daniela Polášová, Trnavské osvetové stredisko

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Projekt participatívneho rozpočtu výrazne podporil aj cyklistickú dopravu

Cyklistická doprava a jej podpora je jednou z priorít trnavskej župy v oblasti dopravy. Jej ekologické spôsoby sú pre župu výzva, s ktorou sa chceme a musíme vysporiadať. Preto, aj v rámci projektu participatívneho rozpočtu, kraj podporil kreatívne nápady pre podporu cyklodopravy.

J. Viskupič: Riešenie dopravy v Hlohovci sa musí dostať medzi priority

Až 11 zo 100 priorít vo výstavbe a rekonštrukcií cestnej infraštruktúry v správe štátu sa nachádza na území Trnavského kraja. Materiál schválila vláda Slovenskej republiky 16. septembra 2020.

Vo dvore Trnavského osvetového strediska bude Festival malých dychových hudieb

Na nedeľu 4. októbra 2020 pripravilo Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom na dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského Festival malých dychových hudieb. Na festivale budú svoje umenie prezentovať lokálne dychové orchestre, ktoré sa oduševnene venujú hudbe vo svojom voľnom čase.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page