Jump to content

Kalendár kultúrnych podujatí v Trnavskom kraji

Publikované:

December nám okrem prvého mrazu a snehu prinesie aj mnoho kultúrnych podujatí, na ktoré sa môžu všetci tešiť. Od 5. decembra môžete navštíviť rôzne prednášky, workshopy či koncerty, ktoré si pre návštevníkov pripravili rôzne mestá.

Zobraziť galériu

Bohatý program pre všetkých, ktorí si chcú spestriť a príjemne prežiť predvianočné chvíle je pripravený až do 20. 1. 2020. Deti sa môžu tešiť na Mikuláša, ktorý ich príde, aj spolu s čertom a anjelom, pozrieť do Trnavy a Senice. Taktiež sú pre ne pripravené rôzne tvorivé vianočné dielničky, kde si okrem výroby darčekov či ozdôb aj zamaškrtia. Pre starších je možnosť zúčastniť sa na rôznych prednáškach, workshopoch či vernisáží.

Nebudú chýbať ani vianočné koncerty, medzi ktorými je napríklad aj Peter Mička a jeho vystúpenie Horňáckej cimbalovej muziky, speváčka Lucia Šoralová so skupinou Nerez a mnoho ďalších. Na všetky tieto podujatia a mnoho ďalšieho sa môžete tešiť v nasledujúcich dňoch, počas predvianočných dní. Všetky bližšie informácie o aktuálnych podujatiach nájdete na stránkach jednotlivých organizácií, ktoré pripravujú podujatia. Sú nimi Západoslovenské múzeum, Knižnica J. Fándlyho, Divadlo J. Palárika, Galéria J. Koniarka v Trnave, Záhorská knižnica v Senici, Záhorské múzeum v Skalici, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika a Vlastivedné múzem v Hlohovci, Žitnoostrovské
osvetové stredisko v Dunajskej Strede a mnoho ďalších.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Malá krajská scénická žatva 2020

Rok 2020 je z pohľadu divadelnej histórie výnimočný, keďže si v rámci neho pripomenieme jedinečné jubileum – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla. V roku 2020 si súčasne pripomíname aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území (Liptovský Mikuláš, 22. augusta 1830), ako aj stále živé prepojenia medzi neprofesionálnymi a profesionálnymi umelcami na Slovensku.

O dotácie trnavskej župy možno požiadať do 14. februára

Trnavský samosprávny kraj poskytuje ďalšiu možnosť obciam, mestám a organizáciám, ako realizovať projekty v regióne. Zastupiteľstvo TTSK schválilo novinky v oblasti poskytovania dotácii z rozpočtu.

Svätý Mikuláš zavítal do DSS Horný Bar

Dňa 6 decembra k nám do DSS Horný Bar zavítal Svätý Mikuláš.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page