Jump to content

1. ZÁPADOSLOVENSKÝ TURNAJ DEBATIÁDY

Publikované:

Debatný klub na našom Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne začal fungovať v minulom školskom roku vďaka nadšenej „debatérke“, vtedy študentke Sexty A, Táni Gáborovej. Jej mladšie zverenkyne Julka Savková a Viki Leškovská zo Sekundy B sa predebatovali až na celoslovenské kolo, kde sa celkom úspešne prezentovali.

Zobraziť galériu

Debatný klub na našom Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne začal fungovať v minulom školskom roku vďaka nadšenej „debatérke“, vtedy študentke Sexty A, Táni Gáborovej. Jej mladšie zverenkyne Julka Savková a Viki Leškovská zo Sekundy B sa predebatovali až na celoslovenské kolo, kde sa celkom úspešne prezentovali.

Na začiatku tohto školského roka, 13.septembra 2019, urobila Táňa workshop pre vybraných žiakov zo všetkých ročníkov, aby spopularizovala debatný klub na našej škole. Zámer jej vyšiel, a teraz vedie dva debatné kluby s mladšími i staršími študentmi.

27. novembra 2019 sa 3 dvojice mladších a 3 dvojice starších žiakov zúčastnili 1. Západoslovenského turnaja Debatiády, ktorý prebehol na Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa v Bratislave. Boli to Ondro Gombárik , Lenka Čulagová, Saskia Kollárová, Veronika Kardošová, Julka Savková, Viki Leškovská, Martin Slovák, Marianna Výbochová, Julka Gáborová, Ema Czuczová, Laura Kubalcová a Dávid Prívara. Táňa Gáborová zo Septimy A tam bola už vo funkcii rozhodkyne. V konkurencii debatných klubov z približne 10 bratislavských škôl (súťažilo okolo 40 dvojíc) sa naši žiaci nestratili. Za výborných debatérov bola vyhlásená polovica z našich 12 súťažiacich.

Pre mňa bola táto súťaž novou skúsenosťou a veľkým zážitkom. Vidieť a počuť žiakov vo veku 12 – 14 rokov, ako vedia argumentovať a obhajovať súhlasné a nesúhlasné postoje k zadanej téme, bolo veľmi zaujímavé. Jednu tému mali zadanú vopred a mohli sa na ňu pripraviť doma, druhú tému dostali priamo na súťaži. Mladšia kategória mala pripravený súhlasný a nesúhlasný postoj na tému „ Mal by sa zakázať predaj sladkostí v školskom bufete“. Staršia kategória mala tému „ Malo by sa zakázať testovanie na zvieratách pre kozmetické a lekárske účely“. Improvizovať museli na tému „ Rodičia by nemali klamať deťom, že existujú bájne bytosti ako Mikuláš, Ježiško, Zúbková víla, čerti...“ mladší žiaci. Starší žiaci improvizovali na tému „ Influenceri narobia viac zla ako dobra“. Na prípravu mali 15 minút.

A opäť ma presvedčilo, že je dobre, keď žiaci využijú možnosť prezentovať sa mimo vyučovania. Často nás prekvapia svojimi schopnosťami, talentom a ukážu to, čo na bežných hodinách nevedia predviesť.

Táni Gáborovej želám, aby členom jej debatného klubu nechýbala vôľa a chuť naďalej navzájom spolupracovať.

Mgr. Dagmar Malečková

Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Malá krajská scénická žatva 2020

Rok 2020 je z pohľadu divadelnej histórie výnimočný, keďže si v rámci neho pripomenieme jedinečné jubileum – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla. V roku 2020 si súčasne pripomíname aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území (Liptovský Mikuláš, 22. augusta 1830), ako aj stále živé prepojenia medzi neprofesionálnymi a profesionálnymi umelcami na Slovensku.

O dotácie trnavskej župy možno požiadať do 14. februára

Trnavský samosprávny kraj poskytuje ďalšiu možnosť obciam, mestám a organizáciám, ako realizovať projekty v regióne. Zastupiteľstvo TTSK schválilo novinky v oblasti poskytovania dotácii z rozpočtu.

Svätý Mikuláš zavítal do DSS Horný Bar

Dňa 6 decembra k nám do DSS Horný Bar zavítal Svätý Mikuláš.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page