Jump to content

Literárna cena René – Anasoft litera gymnazistov

Publikované:

Literárna cena René podporuje čítanie mladých, ich záujem o knihy a najmä kvalitnú slovenskú beletriu. Udeľujú ju študenti vybraných gymnázií a stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo.

Zobraziť galériu

Literárna cena René podporuje čítanie mladých, ich záujem o knihy a najmä kvalitnú slovenskú beletriu. Udeľujú ju študenti vybraných gymnázií a stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. V 3. ročníku projektu bolo zapojených 24 stredných škôl celého Slovenska. Druhý raz sa zapojilo aj Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici a študenti si ešte v októbri vyžiadali, aby nás navštívil jeden z nominovaných spisovateľov - Václav Kostelanski. Čitateľskej besedy s týmto autorom sa 8. októbra 2019 zúčastnilo okolo 100 našich študentov. V internom hlasovaní si väčšina študentov zvolila práve jeho knihu Virtuóz. 30. novembra 2019 sa štyri študentky a koordinátorka projektu našej školy zúčastnili finále - diskusia so všetkými delegátmi škôl, literárnymi kritičkami a riaditeľkou Literárneho centra. Naša študentka Mária Karásková patrila k pätici študentov, čo vyhlasovali víťaza ceny René.
Laureátom ceny René 2019 je Václav Kostelanski, ktorý navštívil našu školu. Do projektu sa zapojili študenti všetkých ročníkov, 30 študentov prečítalo niekoľko titulov. Patrili sme k najaktívnejším školám.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Malá krajská scénická žatva 2020

Rok 2020 je z pohľadu divadelnej histórie výnimočný, keďže si v rámci neho pripomenieme jedinečné jubileum – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla. V roku 2020 si súčasne pripomíname aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území (Liptovský Mikuláš, 22. augusta 1830), ako aj stále živé prepojenia medzi neprofesionálnymi a profesionálnymi umelcami na Slovensku.

O dotácie trnavskej župy možno požiadať do 14. februára

Trnavský samosprávny kraj poskytuje ďalšiu možnosť obciam, mestám a organizáciám, ako realizovať projekty v regióne. Zastupiteľstvo TTSK schválilo novinky v oblasti poskytovania dotácii z rozpočtu.

Svätý Mikuláš zavítal do DSS Horný Bar

Dňa 6 decembra k nám do DSS Horný Bar zavítal Svätý Mikuláš.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page