Jump to content

Literárna cena René – Anasoft litera gymnazistov

Publikované:

Literárna cena René podporuje čítanie mladých, ich záujem o knihy a najmä kvalitnú slovenskú beletriu. Udeľujú ju študenti vybraných gymnázií a stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo.

Zobraziť galériu

Literárna cena René podporuje čítanie mladých, ich záujem o knihy a najmä kvalitnú slovenskú beletriu. Udeľujú ju študenti vybraných gymnázií a stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. V 3. ročníku projektu bolo zapojených 24 stredných škôl celého Slovenska. Druhý raz sa zapojilo aj Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici a študenti si ešte v októbri vyžiadali, aby nás navštívil jeden z nominovaných spisovateľov - Václav Kostelanski. Čitateľskej besedy s týmto autorom sa 8. októbra 2019 zúčastnilo okolo 100 našich študentov. V internom hlasovaní si väčšina študentov zvolila práve jeho knihu Virtuóz. 30. novembra 2019 sa štyri študentky a koordinátorka projektu našej školy zúčastnili finále - diskusia so všetkými delegátmi škôl, literárnymi kritičkami a riaditeľkou Literárneho centra. Naša študentka Mária Karásková patrila k pätici študentov, čo vyhlasovali víťaza ceny René.
Laureátom ceny René 2019 je Václav Kostelanski, ktorý navštívil našu školu. Do projektu sa zapojili študenti všetkých ročníkov, 30 študentov prečítalo niekoľko titulov. Patrili sme k najaktívnejším školám.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Projekt participatívneho rozpočtu výrazne podporil aj cyklistickú dopravu

Cyklistická doprava a jej podpora je jednou z priorít trnavskej župy v oblasti dopravy. Jej ekologické spôsoby sú pre župu výzva, s ktorou sa chceme a musíme vysporiadať. Preto, aj v rámci projektu participatívneho rozpočtu, kraj podporil kreatívne nápady pre podporu cyklodopravy.

J. Viskupič: Riešenie dopravy v Hlohovci sa musí dostať medzi priority

Až 11 zo 100 priorít vo výstavbe a rekonštrukcií cestnej infraštruktúry v správe štátu sa nachádza na území Trnavského kraja. Materiál schválila vláda Slovenskej republiky 16. septembra 2020.

Vo dvore Trnavského osvetového strediska bude Festival malých dychových hudieb

Na nedeľu 4. októbra 2020 pripravilo Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom na dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského Festival malých dychových hudieb. Na festivale budú svoje umenie prezentovať lokálne dychové orchestre, ktoré sa oduševnene venujú hudbe vo svojom voľnom čase.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page