Jump to content

Pripomenuli sme si 30 rokov slobody

Publikované:

Čo sa stalo 17. novembra 1989? Prečo sa revolúcia, ktorá zmenila novodobú slovenskú históriu, nazýva nežnou? Odpovede na otázky, patriace k spoločenskovednému prehľadu, hľadali žiaci Strednej zdravotníckej školy v Trnave, predstavitelia mladej generácie, počas vzdelávacích aktivít organizovaných v priebehu novembra 2019.

Zobraziť galériu

Čo sa stalo 17. novembra 1989? Prečo sa revolúcia, ktorá zmenila novodobú slovenskú históriu, nazýva nežnou? Odpovede na otázky, patriace k spoločenskovednému prehľadu, hľadali žiaci Strednej zdravotníckej školy v Trnave, predstavitelia mladej generácie, počas vzdelávacích aktivít organizovaných v priebehu novembra 2019.
Atraktívnou a interaktívnou formou s historickými reáliami a ľudskoprávnou problematikou sa žiaci zapojili do workshopu „Tak toto neprejde“, ktorý organizovalo občianske združenie Post Bellum. Počas workshopu žiaci hrali rolové hry – predstavovali umelcov, intelektuálov s rôznymi životnými osudmi a vďaka rolovej hre na vlastnej koži zažili praktiky vtedajšej doby – prenasledovanie, vypočúvanie, porušovanie ľudských práv a slobôd a iné represálie.
Bádateľsky orientovanú prednášku pod názvom Československo – Za železnou oponou organizovalo občianske združenie Global Slovakia, ktoré sa venuje osvetovým aktivitám za účelom budovania zdravej občianskej spoločnosti.
V trnavskom kine Hviezda počas výchovného koncertu pod názvom Nežná revolúcia sa naši žiaci za sprievodu populárnej hudby, typickej pre novembrové udalosti, oboznámili s historickým kontextom príchodu komunizmu do Československa ako aj s dopadom režimu na ľudí i krajinu.
Zhodnotenie novembrových udalostí a kľúčových postáv novodobých slovenských dejín priblížil na pôde školy prostredníctvom prednášky a diskusie Dr. Peter Jašek, riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa.
Ruku k dielu priložili aj samotní žiaci, ktorí pod vedením učiteľov dejepisu pripravili rozhlasové vysielanie a dokázali tak, že na odkaz Novembra 1989 nezabudli. Aj pred tridsiatimi rokmi to boli najmä mladí ľudia, ktorí sa už viac nechceli pozerať na potláčanie ľudských práv v komunistickom Československu.
Pútavou a podnetnou sa pre žiakov stala aj vzdelávacia príručka Denníka N 30 rokov od novembra, ktorá vytvorila obraz momentov moderných dejín atraktívnym spôsobom – sériou komentovaných dobových fotografií a komiksom o živote v socializme.
Keď sa spoja sily, nápady, myšlienky, môže vzniknúť zaujímavý projekt. O tom sa presvedčili žiaci 4. ročníka počas netradičného divadelného projektu zájazdového charakteru, realizovaného na pôde školy pod názvom „Nemá trieda“. Predstavenie vzniklo v spolupráci Divadla J. Palárika v Trnave s OZ Living Memory a TTSK. Po predstavení nasledovala diskusia s prednáškou pod vedením Ľubomíra Morbachera z OZ Living Memory.
V súčasnosti sa výučba moderných dejín a problematiky ľudských práv považuje za zmysluplnú a užitočnú. Význam a odkaz Nežnej revolúcie pri príležitosti jej 30. výročia si žiaci našej školy pripomenuli viacerými spomienkovými podujatiami, počas ktorých mali možnosť rozvíjať nielen toleranciu a porozumenie, ale aj svoju schopnosť kriticky myslieť.
PhDr. Lucia Richnáková, PhD. a kol. učiteľov SJL
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Projekt participatívneho rozpočtu výrazne podporil aj cyklistickú dopravu

Cyklistická doprava a jej podpora je jednou z priorít trnavskej župy v oblasti dopravy. Jej ekologické spôsoby sú pre župu výzva, s ktorou sa chceme a musíme vysporiadať. Preto, aj v rámci projektu participatívneho rozpočtu, kraj podporil kreatívne nápady pre podporu cyklodopravy.

J. Viskupič: Riešenie dopravy v Hlohovci sa musí dostať medzi priority

Až 11 zo 100 priorít vo výstavbe a rekonštrukcií cestnej infraštruktúry v správe štátu sa nachádza na území Trnavského kraja. Materiál schválila vláda Slovenskej republiky 16. septembra 2020.

Vo dvore Trnavského osvetového strediska bude Festival malých dychových hudieb

Na nedeľu 4. októbra 2020 pripravilo Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom na dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského Festival malých dychových hudieb. Na festivale budú svoje umenie prezentovať lokálne dychové orchestre, ktoré sa oduševnene venujú hudbe vo svojom voľnom čase.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page