Jump to content

Žiaci ruských bilingválnych tried sa spojili, aby originálne oslávili sviatok sv. Mikuláša

Publikované:

V tomto školskom roku sa oslavy sv. Mikuláša na Gymnáziu J. B. Magina niesli v netradičnom štýle.

Zobraziť galériu

V tomto školskom roku sa oslavy sv. Mikuláša na Gymnáziu J. B. Magina niesli v netradičnom štýle. Gymnazisti z Vrbového privítali svojich rovesníkov z ruskej bilingválnej triedy z Banskej Štiavnice, aby si spoločne za prítomnosti predstaviteľov Ruského centra vedy a kultúry z Bratislavy posedeli pri samovare (tradičné ruské zariadenie na varenie vody na prípravu čaju).
Naša moskovská lektorka v úvode predstavila žiakom tradíciu pitia silného ruského čaju, ktorú zachytili vo svojich dielach aj významní ruskí maliari či spisovatelia.
Následne sa všetci usadili v aule školy, kde si popri pití čaju a ochutnávke tradičných ruských dobrôt mali možnosť overiť doposiaľ získané jazykové zručnosti. Sme veľmi radi, že učitelia ruských tried priblížili aj takýmto netradičným spôsobom zvyky a tradície krajiny, ktorej jazyk sa učia. Pre žiakov a učiteľov Gymnázia I. Kmeťa z Banskej Štiavnice to bola prvá návšteva v našom meste, regióne a napriek nie veľmi priaznivému počasiu odchádzali domov nielen s novými pozitívnymi skúsenosťami, ale taktiež s priateľstvami.
Aj pre našich žiakov bolo toto stretnutie prínosom:
„Príjemná atmosféra a dobrý program.“
„Bol to zaujímavý deň. Mohli sme zažiť ruskú tradíciu a dozvedeli sme sa nové informácie.“
„Som rád, že som spoznal nových ľudí, ktorí majú rovnaké nadšenie pre učenie sa cudzích jazykov.“
„Bolo to skvelé a naozaj sa mi to páčilo. Žiaci z Banskej Bystrice boli milí a dúfam, že prídu aj o rok, alebo prídeme my k nim.“
Ako tvrdí ruské príslovie: „So samovarom je čaj dôležitejší, konverzácia veselšia."
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Malá krajská scénická žatva 2020

Rok 2020 je z pohľadu divadelnej histórie výnimočný, keďže si v rámci neho pripomenieme jedinečné jubileum – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla. V roku 2020 si súčasne pripomíname aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území (Liptovský Mikuláš, 22. augusta 1830), ako aj stále živé prepojenia medzi neprofesionálnymi a profesionálnymi umelcami na Slovensku.

O dotácie trnavskej župy možno požiadať do 14. februára

Trnavský samosprávny kraj poskytuje ďalšiu možnosť obciam, mestám a organizáciám, ako realizovať projekty v regióne. Zastupiteľstvo TTSK schválilo novinky v oblasti poskytovania dotácii z rozpočtu.

Svätý Mikuláš zavítal do DSS Horný Bar

Dňa 6 decembra k nám do DSS Horný Bar zavítal Svätý Mikuláš.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page