Jump to content

Žiaci ruských bilingválnych tried sa spojili, aby originálne oslávili sviatok sv. Mikuláša

Publikované:

V tomto školskom roku sa oslavy sv. Mikuláša na Gymnáziu J. B. Magina niesli v netradičnom štýle.

Zobraziť galériu

V tomto školskom roku sa oslavy sv. Mikuláša na Gymnáziu J. B. Magina niesli v netradičnom štýle. Gymnazisti z Vrbového privítali svojich rovesníkov z ruskej bilingválnej triedy z Banskej Štiavnice, aby si spoločne za prítomnosti predstaviteľov Ruského centra vedy a kultúry z Bratislavy posedeli pri samovare (tradičné ruské zariadenie na varenie vody na prípravu čaju).
Naša moskovská lektorka v úvode predstavila žiakom tradíciu pitia silného ruského čaju, ktorú zachytili vo svojich dielach aj významní ruskí maliari či spisovatelia.
Následne sa všetci usadili v aule školy, kde si popri pití čaju a ochutnávke tradičných ruských dobrôt mali možnosť overiť doposiaľ získané jazykové zručnosti. Sme veľmi radi, že učitelia ruských tried priblížili aj takýmto netradičným spôsobom zvyky a tradície krajiny, ktorej jazyk sa učia. Pre žiakov a učiteľov Gymnázia I. Kmeťa z Banskej Štiavnice to bola prvá návšteva v našom meste, regióne a napriek nie veľmi priaznivému počasiu odchádzali domov nielen s novými pozitívnymi skúsenosťami, ale taktiež s priateľstvami.
Aj pre našich žiakov bolo toto stretnutie prínosom:
„Príjemná atmosféra a dobrý program.“
„Bol to zaujímavý deň. Mohli sme zažiť ruskú tradíciu a dozvedeli sme sa nové informácie.“
„Som rád, že som spoznal nových ľudí, ktorí majú rovnaké nadšenie pre učenie sa cudzích jazykov.“
„Bolo to skvelé a naozaj sa mi to páčilo. Žiaci z Banskej Bystrice boli milí a dúfam, že prídu aj o rok, alebo prídeme my k nim.“
Ako tvrdí ruské príslovie: „So samovarom je čaj dôležitejší, konverzácia veselšia."
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Projekt participatívneho rozpočtu výrazne podporil aj cyklistickú dopravu

Cyklistická doprava a jej podpora je jednou z priorít trnavskej župy v oblasti dopravy. Jej ekologické spôsoby sú pre župu výzva, s ktorou sa chceme a musíme vysporiadať. Preto, aj v rámci projektu participatívneho rozpočtu, kraj podporil kreatívne nápady pre podporu cyklodopravy.

J. Viskupič: Riešenie dopravy v Hlohovci sa musí dostať medzi priority

Až 11 zo 100 priorít vo výstavbe a rekonštrukcií cestnej infraštruktúry v správe štátu sa nachádza na území Trnavského kraja. Materiál schválila vláda Slovenskej republiky 16. septembra 2020.

Vo dvore Trnavského osvetového strediska bude Festival malých dychových hudieb

Na nedeľu 4. októbra 2020 pripravilo Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom na dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského Festival malých dychových hudieb. Na festivale budú svoje umenie prezentovať lokálne dychové orchestre, ktoré sa oduševnene venujú hudbe vo svojom voľnom čase.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page