Jump to content

Záhorské múzeum v Skalici pozýva na prezentáciu publikácií o 1. svetovej vojne

Publikované:

Záhorské múzeum v Skalici pozýva na prezentáciu dvoch publikácií, ktorá sa uskutoční 20. februára 2020 o 16.00 v jeho výstavných priestoroch.

Zobraziť galériu

S finančným príspevkom z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia vydalo múzeum knihu Prvá svetová vojna a Záhorie. Pamätníky obetiam v regióne. Jej zámerom je vzdať poctu množstvu padlých, trpiacich vojakov ale i ich rodín a poukázať na nezmyselnosť vojen a násilia, opätovne pripomenúť obete ako memento pre súčasnosť i budúcnosť.

V roku 2018 sme si pripomenuli ukončenie najväčšieho svetového konfliktu v dejinách, ktorý kruto poznamenal súdobú spoločnosť a zasiahol priamo alebo nepriamo do osudov každej rodiny. Z obcí a miest Záhoria odišlo v rokoch 1914 – 1918 na front bojovať vyše 33 000 chlapov, domov sa ich vrátilo necelých 30 000, z ktorých takmer tisícka mala trvalé invalidné následky a viac ako 2000 mladých mužov sa domov nevrátilo. Záhorské múzeum v Skalici v rámci širšie koncipovaného projektu vydalo pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny knihu Prvá svetová vojna a Záhorie. Pri projekte sa podarilo získať mnoho vzácneho materiálu, z ktorého bol zostavený voľne nadväzujúci druhý diel knihy s podnadpisom Pamätníky obetiam v regióne. K 100. výročiu ukončenia vojny dokončil odborný pracovník Záhorského múzea Mgr. Róbert Svíba fotografickú dokumentáciu pamätníkov prvej svetovej vojny vo všetkých obciach regiónu Záhorie, z ktorých časť obce k výročiu renovovali. Fotografie ilustrujú prvú najrozsiahlejšiu časť knihy s textom PhDr. Petra Brezinu, venovanú dokumentácii a problematike pamätníkov padlým v prvej svetovej vojne (260 strán). Ako vzácne svedectvo prinášame denník účastníka vojny Ing. Dezidera Tomečka Odtiaľ - potiaľ s množstvom autentických, doposiaľ neznámych fotografií, ktorý sa podarilo uchovať v rodine jeho vnučky Bc. Kataríny Vozárikovej. Knihu uzatvára osem vojnových príbehov. Grafickú úpravu knihy zabezpečil MgrArt. Peter Žúrek.

Druhou prezentovanou knihou bude zbierka poézie renomovanej autorky, literárnej historičky a poetky prof. Evy Fordinálovej Hore srdcia!, ktorú vydavateľstvo Lúč vydalo vo svojom edičnom rade po jej básnických zbierkach duchovnej lyriky Neprestanem Ťa hľadať (2005), Chystám Ti miesto (2007), Stretlo ma svetlo (2009) a Z hlbokosti duše (2011) ako piatu. Autorka ňou vzdala hold Jánovi Hollému pri príležitosti 170. výročia „nebeského narodenia“ a vytvorila pritom i nový druh strofy - „venčekový: osem veršov vzájomne prepletených dvoma rýmami - a spätých sponou prvého a posledného dvojveršia.“

Pri práci v redakčnej rade časopisu Záhorie, ktoré vydáva Záhorské múzeum už 29. rok, oslovili autorku fotografie, zachytávajúce prírodu Záhoria, scenérie a nálady krajiny. Prostredníctvom nich bližšie spoznávala a utvrdzovala sa v obdive rodného kraja, v ktorom nachádza súznenie so svojím veľkým rodákom. Fotografiami dopĺňa a ilustruje väčšiu časť zbierok svojej poézie Vôňa Záhoria (rozšírená reedícia, 2008), Mystika Záhoria (básne a zamyslenia, 2013), Mystika Záhoria II (2015) a tiež zbierku Hore srdcia!.

Autor článku: Záhorské múzeum v Skalici
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Projekt participatívneho rozpočtu výrazne podporil aj cyklistickú dopravu

Cyklistická doprava a jej podpora je jednou z priorít trnavskej župy v oblasti dopravy. Jej ekologické spôsoby sú pre župu výzva, s ktorou sa chceme a musíme vysporiadať. Preto, aj v rámci projektu participatívneho rozpočtu, kraj podporil kreatívne nápady pre podporu cyklodopravy.

J. Viskupič: Riešenie dopravy v Hlohovci sa musí dostať medzi priority

Až 11 zo 100 priorít vo výstavbe a rekonštrukcií cestnej infraštruktúry v správe štátu sa nachádza na území Trnavského kraja. Materiál schválila vláda Slovenskej republiky 16. septembra 2020.

Vo dvore Trnavského osvetového strediska bude Festival malých dychových hudieb

Na nedeľu 4. októbra 2020 pripravilo Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom na dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského Festival malých dychových hudieb. Na festivale budú svoje umenie prezentovať lokálne dychové orchestre, ktoré sa oduševnene venujú hudbe vo svojom voľnom čase.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page