Ugrás a tartalomra

Prevencia závislosti, kyberšikany a bezpečnosť na cestách v rámci okresu Dunajská Streda

Publikované:

Okresné riaditeľstvo polície v Dunajskej Strede v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom realizujú cyklické školenia pre deti a mládež v oblasti prevencie patologických javov.

Zobraziť galériu

Okresné riaditeľstvo polície v Dunajskej Strede, menovite už veľmi populárna preventistka mjr. Mgr. Sabina Baloghová v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/ - s metodičkou Bc. Erikou Sínovou od nového roka pravidelne realizujú cyklické školenia pre deti a mládež v oblasti prevencie patologických javov v rámci okresu Dunajská Streda. Témy sa odvíjajú od aktuálnych problémov v spoločnosti. Okrem prevencie vzniku závislosti na psychotropných látkach a rôzneho druhu kriminality, dnes je už dôležitá aj prevencia tzv. kyberšikany. Je to obťažovanie a šikanovanie prostredníctvom internetu, mobilu, fejsbuku a pod.

Účastníci sa dozvedeli  potrebné informácie – samozrejme, že veku primeraným spôsobom -  o ohrozeniach, ktoré ich v bežnom živote obklopujú.  Odborníčka sa venovala  školeniu v oblasti  základov právneho vedomia a trestnoprávnych úkonov, ktoré sa týkajú práve vekovej hranice mladších žiakov, ale aj adolescentov. Na trhu je nesmierne pestrá ponuka syntetických drog, v rôznom vábivom balení,  ktoré vyvolávajú nezvratné škody na ľudskom organizme a to hneď po prvom podaní. Ale netreba sa zameriavať len na drogy. Oveľa prístupnejším a nemenej nebezpečným je alkohol. Pozornosť bola zvlášť venovaná sociálnym sieťam, ako diskutovať, ako sa chrániť, čo sa môže a čo nemôže touto formou „ponúkať“ verejnosti, opatrne s dôverou k neznámym diskutérom, aby sa žiaci nestali obeťami zločineckých skupín. Ďalšími témami boli prednášky:  Bezpečne na cestách a  Bezpečne na internete.

Osobitne zaujímavá je vždy voľná debata, čas otázok a odpovedí, keď účastníci využívajú možnosť oboznámiť sa s prípadnými  rôznymi právnymi dopadmi  ich činov, veľakrát, na hranici zákona...  To sa týka starších žiakov. Menšie deti skôr hovoria o zážitkoch v rodine, nie raz „nažalujú“ na otca či mamu keď prebehli pri semaforoch na červenú, či telefonujú za jazdy a podobne. Ako sa hovorí, neznalosť zákona neospravedlňuje a správna informovanosť je veľmi potrebná. A to vo všetkých vekových kategóriách.

Školenia sa v týchto týždňoch  zúčastnili žiaci ZŠ s vjs a s vjm. vo Vydranoch, ZŠ s vjm. v Rohovciach,  ZŠ J. Aranya s vjm. V Okoči a ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede. Spolu takmer 500 účastníkov.

Žitnoostrovské osvetové stredisko pre účastníkov zabezpečuje dvojjazyčné metodické skladačky Pre život bez závislosti a Povedz nie závislosti!, ktoré vytlačili vlastným nákladom výlučne pre potreby nášho okresu  a Okresné riaditeľstvo polície metodický materiál Zamotaný v sieti.
 

Auto článku: j.  svetlovská, Žitnoostrovské osvetové stredisko
Foto: archív ŽOS

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Hírek

Projekt participatívneho rozpočtu výrazne podporil aj cyklistickú dopravu

Cyklistická doprava a jej podpora je jednou z priorít trnavskej župy v oblasti dopravy. Jej ekologické spôsoby sú pre župu výzva, s ktorou sa chceme a musíme vysporiadať. Preto, aj v rámci projektu participatívneho rozpočtu, kraj podporil kreatívne nápady pre podporu cyklodopravy.

J. Viskupič: Riešenie dopravy v Hlohovci sa musí dostať medzi priority

Až 11 zo 100 priorít vo výstavbe a rekonštrukcií cestnej infraštruktúry v správe štátu sa nachádza na území Trnavského kraja. Materiál schválila vláda Slovenskej republiky 16. septembra 2020.

Vo dvore Trnavského osvetového strediska bude Festival malých dychových hudieb

Na nedeľu 4. októbra 2020 pripravilo Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom na dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského Festival malých dychových hudieb. Na festivale budú svoje umenie prezentovať lokálne dychové orchestre, ktoré sa oduševnene venujú hudbe vo svojom voľnom čase.

Ugrás a fő navigációra
Ugrás az oldal tetejére