Jump to content

Projekt zameraný na zlepšenie ovzdušia štartuje aj v trnavskej župe

Publikované:

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo projekt zameraný na zlepšenie kvality ovzdušia na regionálnej úrovni s názvom Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia. Ten získal finančnú podporu v komunitárnom programe EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy – Program LIFE. Jeho súčasťou bude aj Trnavský samosprávny kraj.

Zobraziť galériu

MŽP SR začalo projekt realizovať 1. januára 2020 spolu s partnermi, ktorými sú Slovenská agentúra životného prostredia, samosprávne kraje (Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, Prešov, Košice), Slovenský hydrometeorologický ústav, spoločnosť PEDAL Consulting a Technická univerzita Ostrava, VŠB. Partneri sa spoločne zaviazali zlepšovať kvalitu ovzdušia na Slovensku.

Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia. Dosahovať sa bude vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia s jednoznačným cieľom: zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Manažéri kvality ovzdušia v regiónoch

Trnavský samosprávny kraj vystupuje v rámci projektu ako partner. Jeho úlohou je vytvoriť a udržať počas najbližších 8 rokov pozíciu manažéra kvality ovzdušia. Hlavnou náplňou manažéra bude monitoring a analýza problému na lokálnej a regionálnej úrovni, identifikácia kľúčových osôb a inštitúcií, identifikácia a zavádzanie možných opatrení.

Oficialna stranka projektu

Takýmito je napríklad efektívnejšie presadenie opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia týkajúce sa dopravy a vykurovania domácností. Náplňou manažéra bude aj podpora a pomoc pri hľadaní finančných zdrojov pre realizáciu opatrení, poradenstvo, osvetová činnosť a zvyšovanie povedomia o kvalite ovzdušia.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Z krízového fondu budú podporené vodozádržné opatrenia a dobrovoľní hasiči

Z centrálneho krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja (CKF) budú podporené projekty zamerané na zadržiavanie vody v krajine, ktoré pôsobia aj ako ochrana proti povodniam. Fond tiež poskytne finančné zdroje dobrovoľným hasičom na plnenie dôležitých úloh pri ochrane ľudí a majetku. Až 22 projektov bude v rámci júlovej výzvy podporených celkovou sumou viac ako 81 tis. €.

Trnavská župa dá na prvú pomoc nezriaďovanej kultúre 100 tisíc eur

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výzvu, prostredníctvom ktorej pomôže profesionálnym subjektom nezriaďovanej kultúry. V programe Prvá pomoc kultúre je pripravených 100 tisíc eur. O podporu je možné požiadať do 14. augusta 2020.

Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila trnavskú župu


Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prijala pozvanie župana Jozefa Viskupiča na návštevu Trnavského samosprávneho kraja. V priestoroch Úradu TTSK hovorili o boji proti šíreniu nového koronavírusu, ako aj o aktuálnych témach v oblasti zvyšovania dostupnosti a kvality sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ochrany životného prostredia a podpory kultúry.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page