Jump to content

Poďakovanie zdravotníckym pracovníkom

Publikované:

Otvorený list trnavského župana Jozefa Viskupiča, ktorý je adresovaný prezidentovi Slovenskej lekárskej komory. Aj týmto spôsobom predseda TTSK vyjadruje vďaku zdravotníckym pracovníkom, špeciálne tým, ktorí poskytovali zdravotnú starostlivosť v ambulantných zariadeniach, za ich prácu a nasadenie počas pandémie ochorenia COVID-19.

Zobraziť galériu

Vážený pán prezident,

dovoľte mi obrátiť sa na Vás týmto otvoreným listom, ktorým vyjadrujem vďaku zdravotníckemu personálu pôsobiacemu na území Trnavského samosprávneho kraja v období pandémie ochorenia Covid-19. Ďakujem predovšetkým pracovníkom v prvej línií boja proti ochoreniu Covid-19 v ústavných zariadeniach, ale aj v ambulantnom sektore.

Trnavský samosprávny kraj nie je zriaďovateľom zdravotníckych zariadení, no od začiatku pandémie sme v intenzívnom kontakte s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na našom území, vrátane takmer 1600 ambulantných zariadení. Požiadavky lekárov, súvisiace predovšetkým s nedostatkom ochranných zdravotných pomôcok, komunikujeme prostredníctvom zástupcov SK 8, združenia samosprávnych krajov, na fóre Ústredného krízového štábu i krízového štábu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

V prvej fáze pandémie, keď štátne hmotné rezervy nedisponovali dostatočným množstvom ochranných pomôcok, sme z vlastných zdrojov zabezpečili respirátory typu FFP3 pre stomatológov, všeobecných lekárov pre deti a dorast, všeobecných lekárov pre dospelých i pre lekárov-špecialistov v pľúcnych, onkologických a ORL ambulanciách, ktorí pri výkone svojho povolania patria ku skupine najviac vystavenej riziku nákazy novým koronavírusom, respektíve pracujú s pacientami, ktorí majú oslabenú imunitu a sú najnáchylnejší na ochorenie.

V ďalších fázach pandémie lekárom operatívne distribuujeme ochranné pomôcky zo štátnych hmotných rezerv na siedmich miestach v kraji, po jednom v každom okrese. Tieto dodávky pravidelne navyšujeme o ochranné pomôcky z vlastných zdrojov a sponzorských darov. Takto sme lekárom pomohli zabezpečiť, napríklad, ochranné štíty.

Na moje potešenie, v Trnavskom samosprávnom kraji neevidujeme problémy s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, či už formou podnetov a sťažností pacientov, alebo na základe vlastnej kontrolnej činnosti. Vopred hlásená priemerná týždenná neprítomnosť lekárov v ambulanciách sa pohybuje na úrovni 20. V tejto súvislosti si špeciálne vážim nasadenie, s ktorým napriek zvýšenému riziku nákazy, pracujú lekári vo veku 60 a viac rokov, ako aj lekári trpiaci na chronické diagnózy.

Oceňujem tiež, že sa lekári dokázali flexibilne adaptovať na zhoršenú epidemiologickú situáciu za dodržiavania prísnych hygienických štandardov, usmernení hlavného hygienika SR, ako aj odporúčaní hlavných odborníkov

pre jednotlivé špecializácie. Upravením ordinačných hodín a režimu fungovania ambulancií, preferenciou telefonického a e-mailového kontaktu s pacientmi, došlo k zníženiu rizika šírenia nového koronavírusu.

Vážený pán prezident,

dovoľte mi zopakovať poďakovanie zdravotníckemu personálu pôsobiacemu na území Trnavského samosprávneho kraja počas pandémie ochorenia Covid-19. Som presvedčený, že aj vďaka ich pracovitosti a odvahe, spoločne zvládneme aktuálnu krízovú situáciu.


Jozef Viskupič, trnavský župan

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Žiaci skalického gymnázia sa učia online  

Od obedňajších hodín utorka 22. septembra 2020 prebieha vyučovanie v Gymnáziu Františka Víťazoslava Sasinka v Skalici na diaľku. Z preventívnych dôvodov sú žiaci a učitelia ponechaní v domácom prostredí minimálne na desať dní, teda do 2. októbra 2020.

TTSK rokuje s ministerstvom dopravy o spoplatnení ciest II. triedy

Trnavský župan Jozef Viskupič sa v pondelok 21. septembra 2020 stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Jaroslavom Kmeťom. Hlavnou témou rokovania bol zámer spoplatniť vybrané úseky ciest II. triedy pre nákladné vozidlá.

TTSK: Cestujúci prímestskými autobusmi môžu porovnať zaplatenú cenu s reálnou cenou cestovného lístka

Od 1. septembra 2020 sú cestujúci v prímestských  autobusoch informovaní o cene za dopravu bez dotácie trnavskej župy. Na lístkoch je popri zaplatenej sume po novom uvádzaná aj cena skutočných nákladov na prepravu, a tak ich majú cestujúci možnosť porovnať. Ide o ďalšiu z aktivít trnavskej župy na zatraktívnenie cestovania autobusmi ako verejného benefitu s upriamením pozornosti na jeho výhodnosť a ekologickosť.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page