Skočiť na obsah

Spolupráca TTSK a MTF STU

Zobraziť galériu

Dňa 01.01.2020 sa na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave začalo riešenie projektu s názvom „Linking Research and Innovation for Gender Equality“ („Prepojenie výskumu a inovácií s ohľadom na rodovú rovnosť“), akronym CALIPER. Projekt patrí pod grantovú schému H2020 SwafS (Science with and for Society). Externým partnerom projektu je Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zastúpený županom TTSK Mgr. Jozefom Viskupičom, Ing. Miroslavom Knapom, riaditeľom odboru stratégií a projektov. Projekt CALIPER má za cieľ stimulovať dialóg a spoluprácu medzi akademickou obcou, orgánmi verejnej správy, odborníkmi a aktérmi v priemysle s cieľom riešiť rodovú rovnosť v rámci celého procesu prenosu transferu poznatkov na trh.

Rodová rovnosť sa vzťahuje na rovnaké práva, povinnosti a príležitosti žien a mužov, dievčat a chlapcov v oblasti vedy, zamestnanosti, vzdelávania, financií, zdravia a voľného času. Zohľadňujú sa záujmy, potreby a priority oboch pohlaví, pričom sa uznáva rozmanitosť rôznych skupín žien a mužov.

Projektové konzorcium tvorí 7 organizácií aktívne zapojených do výskumných aktivít, 2 organizácie zaoberajúce sa financovaním európskeho výskumu, 2 SME a 1 profesijná organizácia.

Cieľom projektu je navrhnúť, implementovať, hodnotiť a diseminovať plány rodovej diverzity a rovnosti v rámci konzorcia projektu. Projekt CALIPER sa bude realizovať v 5 fázach. Východiskom bude interné a externé posúdenie súčasnej rodovej diverzity v oblasti vedy a inovácií. Následne budú navrhnuté plány zamerané na podporu rodovej diverzity a rovnosti, ktoré budú v ďalšej fáze implementované a pripomienkované v spolupráci s vedením fakúlt, univerzít a výskumných inštitúcií. Výsledky projektu budú interne a externe priebežne hodnotené a postupne implementované v rámci akademických inštitúcií a výskumno-vývojových organizácií.

Členovia projektového tímu, predovšetkým z Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa aktuálne podieľajú na výskumných aktivitách v rámci prvej fázy projektu pod vedením vedúcej projektu, doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. Výstupy projektu sú systematicky zverejňované na stránke: https://caliper-project.eu/.

Vytvorené dňa: 31.08.2020
Aktualizované dňa: 31.08.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Žiaci skalického gymnázia sa učia online  

Od obedňajších hodín utorka 22. septembra 2020 prebieha vyučovanie v Gymnáziu Františka Víťazoslava Sasinka v Skalici na diaľku. Z preventívnych dôvodov sú žiaci a učitelia ponechaní v domácom prostredí minimálne na desať dní, teda do 2. októbra 2020.

TTSK rokuje s ministerstvom dopravy o spoplatnení ciest II. triedy

Trnavský župan Jozef Viskupič sa v pondelok 21. septembra 2020 stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Jaroslavom Kmeťom. Hlavnou témou rokovania bol zámer spoplatniť vybrané úseky ciest II. triedy pre nákladné vozidlá.

TTSK: Cestujúci prímestskými autobusmi môžu porovnať zaplatenú cenu s reálnou cenou cestovného lístka

Od 1. septembra 2020 sú cestujúci v prímestských  autobusoch informovaní o cene za dopravu bez dotácie trnavskej župy. Na lístkoch je popri zaplatenej sume po novom uvádzaná aj cena skutočných nákladov na prepravu, a tak ich majú cestujúci možnosť porovnať. Ide o ďalšiu z aktivít trnavskej župy na zatraktívnenie cestovania autobusmi ako verejného benefitu s upriamením pozornosti na jeho výhodnosť a ekologickosť.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky