Skočiť na obsah

Spolupráca TTSK a MTF STU

Zobraziť galériu

Dňa 01.01.2020 sa na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave začalo riešenie projektu s názvom „Linking Research and Innovation for Gender Equality“ („Prepojenie výskumu a inovácií s ohľadom na rodovú rovnosť“), akronym CALIPER. Projekt patrí pod grantovú schému H2020 SwafS (Science with and for Society). Externým partnerom projektu je Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zastúpený županom TTSK Mgr. Jozefom Viskupičom, Ing. Miroslavom Knapom, riaditeľom odboru stratégií a projektov. Projekt CALIPER má za cieľ stimulovať dialóg a spoluprácu medzi akademickou obcou, orgánmi verejnej správy, odborníkmi a aktérmi v priemysle s cieľom riešiť rodovú rovnosť v rámci celého procesu prenosu transferu poznatkov na trh.

Rodová rovnosť sa vzťahuje na rovnaké práva, povinnosti a príležitosti žien a mužov, dievčat a chlapcov v oblasti vedy, zamestnanosti, vzdelávania, financií, zdravia a voľného času. Zohľadňujú sa záujmy, potreby a priority oboch pohlaví, pričom sa uznáva rozmanitosť rôznych skupín žien a mužov.

Projektové konzorcium tvorí 7 organizácií aktívne zapojených do výskumných aktivít, 2 organizácie zaoberajúce sa financovaním európskeho výskumu, 2 SME a 1 profesijná organizácia.

Cieľom projektu je navrhnúť, implementovať, hodnotiť a diseminovať plány rodovej diverzity a rovnosti v rámci konzorcia projektu. Projekt CALIPER sa bude realizovať v 5 fázach. Východiskom bude interné a externé posúdenie súčasnej rodovej diverzity v oblasti vedy a inovácií. Následne budú navrhnuté plány zamerané na podporu rodovej diverzity a rovnosti, ktoré budú v ďalšej fáze implementované a pripomienkované v spolupráci s vedením fakúlt, univerzít a výskumných inštitúcií. Výsledky projektu budú interne a externe priebežne hodnotené a postupne implementované v rámci akademických inštitúcií a výskumno-vývojových organizácií.

Členovia projektového tímu, predovšetkým z Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa aktuálne podieľajú na výskumných aktivitách v rámci prvej fázy projektu pod vedením vedúcej projektu, doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. Výstupy projektu sú systematicky zverejňované na stránke: https://caliper-project.eu/.

Vytvorené dňa: 31.08.2020
Aktualizované dňa: 31.08.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

cyklobusy-3

Cyklobusom od vody k vode za zážitkami v Trnavskom kraji

Od 28. júla 2021 sa turisti môžu vybrať za cyklotrasami v Trnavskom kraji pohodlne a bezpečne dvakrát denne každú prázdninovú stredu až do konca augusta. Kúpia si lístok, nastúpia, odložia si bicykel do stojanu, usadia sa na miesto a cyklobus ich odvezie zo Senca cez Jelku až do Čilistova.

WhatsApp Image 2021-07-28 at 14.35.30

Župa bude cez víkend očkovať aj v obchodných domoch

V troch veľkokapacitných očkovacích centrách trnavskej župy sa počas najbližšieho víkendu budú môcť záujemcovia nechať zaočkovať proti ochoreniu Covid-19 aj bez predchádzajúcej registrácie. Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Skalici budú prítomní aj pediatri, teda príležitosť nechať sa zaočkovať dostanú aj záujemcovia vo veku od 12 rokov v sprievode zákonného zástupcu.
V sobotu bude trnavská župa premiérovo očkovať v obchodných centrách, a to v Galante a Hlohovci, kde bude podávaná jednodávková vakcína Janssen z portfólia Johnson & Johnson.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky