Jump to content

Župa zrekonštruovala Krajinský most v Piešťanoch

Publikované:

Trnavský župan Jozef Viskupič dnes prebral od zhotoviteľa zrekonštruovaný Krajinský most v Piešťanoch. Bol opravený približne kilometrový úsek cesty II/499 vrátane mosta, a to v hodnote 1,9 mil. €. Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Zobraziť galériu Krajinsky most prevzatie

„Dnes sme otvorili dôležitý úsek, ktorý prepája tri okresy v troch krajoch. Od zhotoviteľa sme dnes prebrali komfortnejšiu a bezpečnejšiu cestu. Skončila sa tak odysea takzvaného prešovského verejného obstarávania, ktoré bolo zle nastavené a trvalo veľmi dlho. Okrem motoristov myslíme aj na peších a cyklistov. Preto mestu Piešťany prispejeme na rekonštrukciu lávky súbežnej s Krajinským mostom sumou 200 tis. eur,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Vďaka realizácii projektu sa zlepšila celková kvalita cesty a protišmyková odolnosť asfaltu. Na ceste boli navyše nainštalované moderné bezpečnostné prvky. Zrenovovaná je aj spodná časť mosta vrátane plôch pod vodnou hladinou. Boli odstránené technické poruchy rôzneho charakteru, ako rozpad betónových častí, koróziou poškodená nosná výstuž či rôzne trhliny súvisiace najmä s vplyvom vodného toku. Župa tak nadviazala na rekonštrukciu hornej časti mosta zrealizovanej v roku 2014.

„V modernizácií cesty II/499 pokračujeme druhou etapou. Ešte tento rok by sme chceli začať práce na 4,4 km dlhom úseku medzi obcou Banka a horským priechodom Havran. Po ich dokončení budeme mať opravený úsek od dnes otvoreného úseku Krajinského mosta až po hranicu kraja,“ doplnil Viskupič.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Projekt participatívneho rozpočtu výrazne podporil aj cyklistickú dopravu

Cyklistická doprava a jej podpora je jednou z priorít trnavskej župy v oblasti dopravy. Jej ekologické spôsoby sú pre župu výzva, s ktorou sa chceme a musíme vysporiadať. Preto, aj v rámci projektu participatívneho rozpočtu, kraj podporil kreatívne nápady pre podporu cyklodopravy.

J. Viskupič: Riešenie dopravy v Hlohovci sa musí dostať medzi priority

Až 11 zo 100 priorít vo výstavbe a rekonštrukcií cestnej infraštruktúry v správe štátu sa nachádza na území Trnavského kraja. Materiál schválila vláda Slovenskej republiky 16. septembra 2020.

Vo dvore Trnavského osvetového strediska bude Festival malých dychových hudieb

Na nedeľu 4. októbra 2020 pripravilo Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom na dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského Festival malých dychových hudieb. Na festivale budú svoje umenie prezentovať lokálne dychové orchestre, ktoré sa oduševnene venujú hudbe vo svojom voľnom čase.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page