Jump to content

Výstava výtvarných diel Rudolfa Rypáka a Vernera Scheibenreifa v priestoroch Úradu TTSKa

Publikované:

Trnavské osvetové stredisko a Trnavský samosprávny kraj sprístupnili v rámci projektu KreaTiviTa 2020 výstavu výtvarníkov Rudolfa Rypáka a Vernera Scheibenreifa na Úrade Trnavského samo-správneho kraja. Výstava potrvá do 15. decembra 2020.

Zobraziť galériu

Tvorba Rudolfa Rypáka je od samých začiatkov zviazaná s témou rodnej hornatej krajiny a s realis-tickým zobrazením okolitého sveta. Nepridržiava sa však prísneho prepisu skutočnosti, čomu zodpovedá farebná škála umožňujúca vlastný prepis krajinárskeho motívu tak, aby zachytil náladu krajiny a jej farebnú a kompozičnú atmosféru. Jeho kolorit aj stopa štetca či špachtle jasne napovedá o expresívnom poňatí realistickej maľby. Samostatnou kapitolou autorovej tvorby sú jeho abstraktné kompozície tvorené kombináciou techník, ktoré prekypujú farebnými variáciami a z ktorých cítiť výbušné maliarove gesto ako z plagátu na propagáciu životnej radosti. Rudolf Rypák je členom Umeleckej besedy Slovenska, najstaršieho výtvarného spolku na Slovensku. Žije a tvorí v Piešťanoch.

Verner Scheibenreif sa venuje voľnej maľbe, keramike a fotografovaniu. Maliarsku tvorbu Vernera Scheibenreifa charakterizuje kompozičný princíp na geometrickom základe. Obrazy smerujú k poeticky cíteným geometrickým konštrukciám, kde sa farba  stáva médiom, ktoré vyviera z bohatých štruktúr vedomia a podvedomia. Jeho obrazy ťažia z kontrastu lyrickej a industriálnej abstrakcie a ponúkajú tak široké možnosti interpretácie. Svojou fotografickou tvorbou  sa  naopak snaží sprostredkovať divákovi záznam konkrétnych de-jov, pocitov, mikropríbehov ľudí a vecí, ktoré sú  pretlmočené špecifickou poetikou všedného okamžiku. Verner Scheibenreif sa pravidelne zúčastňuje regionálnych súťažných  výstav Trnavská paleta, Trnavský objektív, krajských a celoštátnych súťaží Výtvarné spektrum a AMFO,  kde získal viac ako štyri desiatky ocenení a úspešne reprezentuje Trnavský kraj na celoštátnych výstavách. Je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska. Žije a tvorí v Hlohovci.

Výstava diel Rudolfa Rypáka a Vernera Scheibenreifa je umiestnená na prvom a druhom poschodí Úradu Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici číslo 10 v Trnave. Projekt podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom podujatia.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Kultúra sa presúva do online priestoru

V súvislosti s obmedzením pohybu obyvateľstva zostane všetkých 18 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti trnavskej župy pre verejnosť uzatvorených od soboty 24. októbra 2020 až do odvolania.

S vašou pomocou to zvládneme

Pomôžte pri celoplošnom testovaní v našom kraji.

Bezpečne za kultúrou v Trnavskej župe

Aj počas núdzového stavu je všetkých našich 18-ich kultúrnych inštitúcií prístupných pre individuálnych návštevníkov. Aby sa zamestnanci i návštevníci cítili pri získavaní umeleckých zážitkov bezpečnejšie, nakúpili sme hygienické a ochranné prostriedky za 20 tisíc eur.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page