Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Mestská knižnica

Popis: Mimoškolská činnosť – exkurzia bude zameraná na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. Exkurzia so zameraním na čitateľskú gramotnosť je doplňujúcou aktivitou ku krúžkom čitateľskej gramotnosti a takto v ucelenej forme prispieva ku kvalitnému vzdelávaniu. Aktivita bude určená pre žiakov všetkých študijných odborov. Pri predpokladanom počte 40 žiakov. Exkurzia sa zameria na oboznámenie s rôznymi typmi katalógov, prácou v knižnici, spôsobom archivácie kníh ako aj s rôznymi spôsobmi výpožičky. Primárnym cieľom bude zvýšenie záujmu o knihy, literatúru rôznych žánrov. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: JAVYS

Popis: Mimoškolská činnosť – exkurzia bude zameraná na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti. Aktivita je určená pre všetkých žiakov študijných odborov. Pri predpokladanom počte 80 žiakov. Exkurzia so zameraním na poznanie fyzikálnych a prírodovedných princípov fungovania sveta, poznania dávno využívaných materiálov a technológií, dopĺňa vzdelávania v odborných predmetoch a tiež napomáha žiakom chápať súvislosti fungovania jednotlivých fyzikálnych javov v kontexte praxe. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Kinofilm v ANJ

Popis: Mimoškolská činnosť – exkurzia bude zameraná na zvyšovanie jazykových zručností. Aktivita je určená pre všetkých žiakov študijných odborov. Pri predpokladanom počte 40 žiakov. Exkurzia so zameraním na jazykové zručnosti je doplňujúcou aktivitou ku krúžkom jazykových zručností a takto v ucelenej forme prispieva ku kvalitnému vzdelávaniu a upevňovaniu vybraných foriem výučby cudzieho jazyka. Obsahom je návšteva premietania filmu v ANJ s dôrazom na počúvanie a chápanie s porozumením s následným rozkladom a rozborom pochopenia cudzojazyčného prejavu. Cieľom je zameriavať sa na rozvoj jazykových zručnosti v oblasti počúvania a porozumenia cudzieho prejavu. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.
 

Názov: ELOSYS, Strojársky veľtrh

Popis: Mimoškolská činnosť – exkurzia bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Aktivita je určená pre všetkých žiakov študijných odborov. Pri predpokladanom počte 60 žiakov. Exkurzia so zameraním na IKT zručnosti dopĺňa vzdelávanie v odborných predmetoch a tiež napomáha žiakom chápať súvislosti fungovania jednotlivých fyzikálnych javov v kontexte praxe a demonštruje nové technológie, ktoré vstupujú do praxe. Návšteva výstavy bude zameraná na nové technológie v oblasti elektrotechnického priemyslu, strojárskeho priemyslu, informačných technológií a ďalších inovatívnych technológií. Cieľom bude rozvoj poznania nových technológií, zariadení a procesov s účelom implementácie získaných poznatkov a ich využitím v rámci medzipredmetových aplikácií. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 03.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky