Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Celoškolská súťaž v jazykových zručnostiach

Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie jazykových zručností. Súťaž je určená pre všetkých žiakov školy. Pri predpokladanom počte 40 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Obsah súťaže sa bude zameriavať na komunikáciu v cudzom jazyku a odbornú terminológiu v cudzom jazyku. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

 

Názov: Robotické súťaže

Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie jazykových zručností. Súťaž je určená pre všetkých žiakov školy. Pri predpokladanom počte 30 žiakov. Súťaž sa bude realizovať 2 školské roky. Obsah súťaže sa bude zameriavať na programovanie robotických stavebníc ako aj na využitie stavebníc pre pochopenie snímačov. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 10.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky