Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Exkurzia do Múzea pedagogiky

Popis: Mimoškolská - exkurzia bude zameraná na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a upevňovanie jazykových zručností. Exkurzia bude určená pre žiakov 1.- 4. ročníka. Pri predpokladanom počte 48 žiakov. Zážitkové učenie podporuje tvorivé písanie. Tvorivé písanie sa stáva pre žiaka zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení. Žiaci sa naučia myslieť kriticky a v súvislostiach. Každý žiak bude do exkurzie a následného učenia aktívne zapojený vlastnou činnosťou a myšlienkovou aktivitou, bude sa stavať na skúsenostiach žiaka, jeho vedomostiach, spôsobilostiach a zručnostiach, učenie bude postavené na vytváraní nových skúseností, vedomosti, spôsobilosti a zručnosti budú na seba nadväzovať, žiak bude vedieť, čo je cieľom učenia (sa) a stotožní sa s ním, učenie bude prebiehať v určitom globálnom, sociálnom, ekonomickom, multikultúrnom kontexte, ktorý je potrebné pri vzdelávaní zohľadniť, žiak postupne preberie zodpovednosť za svoje vlastné učenie sa. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 04.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky