Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Po stopách Štúrovcov - Modra, Hlboké, Devín
Popis: Mimoškolská činnosť – exkurzia bude zameraná na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. Pri predpokladanom počte 45 žiakov. Exkurzia bude zameraná na návštevu miest, kde pôsobili významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o uvedomenie a formovanie nášho národa, kodifikáciu spisovného jazyka. Cieľom bude upevnenie vedomostí získaných na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a dejepisu, získanie nových informácii o uzákonení spisovnej slovenčiny, spoznať miesta pôsobenia významných osobností slovenský dejín a posilňovanie národnej hrdosti študentov a budovanie národnej identity založenej na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky