Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Naučme sa pracovať s peniazmi
Popis: Mimoškolská činnosť – prednáška bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Prednáška bude určená žiakom 3. ročníkov učebných odborov, v predpokladanom počte 40. Prednášky sa budú realizovať 2 školské roky. Cieľom prednášok je vysvetliť význam finančnej gramotnosti a využitie znalostí, ktoré žiakom umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Experti z praxe vysvetlia ako využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Pochopiť pojem finančná sloboda a možnosť voľby. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.


Názov: Finančná sloboda
Popis: Mimoškolská činnosť – prednáška bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Prednáška sa bude realizovať interaktívnou formou a bude pre žiakov 2. ročníka v predpokladanom počte 40. Prednášky sa budú realizovať 2 školské roky. Cieľom prednášok bude simulácia konkrétnych finančných situácií, s ktorými sa budú žiaci bežne stretávať v pracovnom a osobnom živote. Formou spoločenskej hry sa navodí konkrétna finančná situácia v rodine a žiaci budú vedení k aktívnemu riešeniu problémov, ktoré lektor počas hry zadáva. Cieľom je využiť už nadobudnuté znalostí, ktoré žiakom umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách, ako aj pochopiť pojem finančná sloboda a možnosť voľby. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky