Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v oblasti týchto gramotností:
- Prírodovedná gramotnosť
- Čitateľská gramotnosť
- Matematická gramotnosť
- Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
- IKT zručnosti
- Jazykové zručnosti

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže, prednášky a workshopy.

Názov: Trendové obrábanie
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 2. a 3. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 20 počas 2 školských rokov. V súlade s odbornými kompetenciami by krúžok prepájal poznatky z vhodných informačných technológií a systémov a aplikoval ich do praxe. Žiaci by sa oboznámili s ovládaním technického zobrazovania, s písaním programu pre CNC obrábacie stroje až po samotné vyhotovenie súčiastky. Medzi zručnosťami by bolo ovládanie CAD-CAM systémov. Súčasťou by bolo prepojenie teórie a praxe v podobe práce na simulačných a kresliacich programoch prepojených so strojmi. To by umožnilo okamžitú spätnú väzbu v reálnom čase -vyhotovenie súčiastky podľa žiakovho návrhu a programu. Krúžok je potrebné realizovať vo vybavenej, špecializovanej učebni. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe. 

Názov: Moderné podnikové siete
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie IKT zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 2. a 3. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 20 počas 2 školských rokov. Krúžok by sa obsahovo zameriaval na základné informácie o spôsoboch a možnostiach výberu hardvéru, na riešenia kompatibility ako i výber vhodnej distribúcie Linux-u pre server (predpoklad - Debian, alebo RHEL). Žiak by získal komplexnejšie informácie pre príprava hardvéru, spolu s inštalačnými postupmi vybraných balíkov softvéru z repozitárov. Naučil by sa: konfigurovať v systéme - možnosti práce s grafickým rozhraním, alebo v textovom režime (Linux), pracovať s aplikáciou pre správu "Webmin", pripravovať pracovné stanice, spravovať a konfigurovať SAMBA 4 ako aj spravovať a konfigurovať klientske stanice s Windows 10. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 10.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

FB_TTSK_OCKOVANIE_INFOGRAFIKA_3_5_12

Župa pokračuje v očkovaní od piatka do nedele

Trnavská župa bude ponúkať očkovanie proti ochoreniu Covid-19 od najbližšieho piatka do nedele. Možnosť nechať sa zaočkovať majú obyvatelia v Dunajskej Strede, Trnave a v Skalici. Očkujeme registrovaných aj neregistrovaných záujemcov, prvou, druhou a treťou dávkou vakcín Moderna a Pfizer.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky