Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v oblasti týchto gramotností:
- Prírodovedná gramotnosť
- Čitateľská gramotnosť
- Matematická gramotnosť
- Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
- IKT zručnosti
- Jazykové zručnosti

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže, prednášky a workshopy.

Názov: Štvorjazyčný literárny seminár
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, IKT a jazykových zručností. Predpokladá sa, že krúžok sa bude realizovať pre žiakov 3. a 4. ročníka s predpokladaným počtom žiakov 40 počas 2 školských rokov. Vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch sa dôraz kladie prioritne na zložku Jazyk a komunikácia s tým rozdielom, že maďarský jazyk je materinským jazykom, slovenský jazyk štátnym jazykom, anglický a nemecký jazyk sa pokladá za cudzí jazyk. Z pohľadu metodiky sa inak pristupuje k jednotlivým jazykom, kým v slovenčine, angličtine a nemčine sa zameriavame na postupné osvojovanie si jazyka a rozvíjanie slovnej zásoby, čo predstavuje zdroj kultúrneho obohatenia žiaka. Materinský jazyk si vyžaduje nielen jazykovú, ale aj kultúrnu pestrosť vyjadrovania. Kvôli tejto pestrosti jazykov seminár bude rozdelený do jazykových blokov, (pričom obsahová zložka bude totožná,) t.j. na čitateľskú gramotnosť, jazykové a IKT zručnosti. Bude sa analyzovať totožné literárne dielo zo všetkých literárnovedných hľadísk so zameraním na tvorivé a kritické čítanie. Žiaci budú analyzované dielo spracovávať podľa vlastného uváženia prostredníctvom rôznych IKT nástrojov. Činnosť literárneho seminára vyúsťuje do komplexnej interpretácie diela vo forme prezentácií vo forme krátkych videoreportáží. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 10.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

FB_TTSK_OCKOVANIE_INFOGRAFIKA_3_5_12

Župa pokračuje v očkovaní od piatka do nedele

Trnavská župa bude ponúkať očkovanie proti ochoreniu Covid-19 od najbližšieho piatka do nedele. Možnosť nechať sa zaočkovať majú obyvatelia v Dunajskej Strede, Trnave a v Skalici. Očkujeme registrovaných aj neregistrovaných záujemcov, prvou, druhou a treťou dávkou vakcín Moderna a Pfizer.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky