Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v oblasti týchto gramotností:
- Prírodovedná gramotnosť
- Čitateľská gramotnosť
- Matematická gramotnosť
- Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
- IKT zručnosti
- Jazykové zručnosti

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže, prednášky a workshopy.

Názov: Nácvik práce hotelového systému HOREC
Popis: Mimoškolská činnosť – krúžok bude zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Krúžok bude vychádzať z predmetu Hotelové služby s predpokladaným počtom žiakov 100. Krúžok sa bude realizovať počas 2 školských rokov. Obsah krúžku sa bude zameriavať na nacvičovanie náplni práce na úseku recepcie v hoteli, napr. rýchle ubytovanie hosťa previazanosť na objednávku, vystavenie skupinového účtu. Rovnako nácvik práce so skupinou, odchody celých skupín, presun hostí na inú izbu. S pomocou modulu hotelovej recepcie HOREC by sa študenti vedeli rýchlejšie orientovať v náročnej prevádzke recepcie a mali by prehľad o službách vykonávaných pracovníkmi recepcie. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 10.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky