Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v oblasti týchto gramotností:
- Prírodovedná gramotnosť
- Čitateľská gramotnosť
- Matematická gramotnosť
- Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
- IKT zručnosti
- Jazykové zručnosti

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže, prednášky a workshopy.

Názov: Školská súťaž z predmetu ekonomika
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Súťaž je určená pre žiakov všetkých ročníkov s predpokladaným počtom žiakov 100. Súťaž bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Súťaž sa skladá z dvoch častí. V predprípravnej časti študenti pripravia prezentácie v oblasti podnikania. Súčasťou súťaže bude vedomostný test z oblasti ekonomiky, podnikania a finančnej gramotnosti. Ďalšie úlohy budú orientované na šikovnosť a zručnosť tiež v oblasti ekonomiky. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Písanie podnikateľského plánu
Popis: Mimoškolská činnosť – súťaž bude zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Súťaž je určená pre žiakov odboru Cestovný ruch s predpokladaným počtom žiakov 18. Súťaž bude možné realizovať počas 2 školských rokov. Súťaž sa skladá z dvoch kôl. V prvom kole študenti v skupinách napíšu podnikateľský zámer. Porota ohodnotí zaslané podnikateľské zámery a najúspešnejšie pozvú na ústne kolo, kde skupiny prezentujú ich podnikateľské zámery. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 10.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky