Skočiť na obsah

Pedagogické kluby

Cieľ: Realizáciou pedagogických klubov sa podporí rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, čím sa zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a čím sa následne zvýši uplatniteľnosť žiakov na trhu práce.

Obsah: Hlavným účelom klubov bude poskytnúť platformu pre aktívne sieťovanie a spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov na spoločných témach a pre medzigeneračnú výmenu medzi mladými a staršími/skúsenejšími pedagogickými zamestnancami.

Názov: English Club

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v jazykových zručnostiach. Cieľom klubu bude stretávanie učiteľov a vymieňanie si informácií, spoločná práca na banke úloh a banke testov, príprava materiálov v cudzom jazyku pre jednotlivé odbory. Učitelia odborných predmetov pripravili materiály pre študentov v slovenskom jazyku, ktoré by mali ovládať aj v cudzom jazyku a úlohou pedagógov v klube bude preložiť texty a pripraviť adekvátne úlohy na zvýšenie ovládania úrovne cudzieho jazyka v oblasti odbornej terminológie. Učitelia v klube tiež budú môcť zdieľať informácie z jednotlivých školení, vymieňať si skúsenosti a pomáhať si so zvyšovaním kvalifikácie a prípravou na atestačné skúšky. 

 

Názov: Klub kondičnej prípravy

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v prírodovednej gramotnosti. Cieľom klubu bude stretávanie učiteľov a vymieňanie si informácií, spoločná práca na banke úloh a banke testov, príprava materiálov z telesnej a športovej výchovy. Učitelia pripravujú materiály pre ostatné pedagogické kluby. Učitelia v klube budú tiež môcť zdieľať informácie z jednotlivých školení, vymieňať si skúsenosti a pomáhať si so zvyšovaním kvalifikácie a prípravou na atestačné skúšky. Členovia klubu budú navrhovať nákupy pomôcok, materiálu a kníh pre odbor, vytvárajú plán exkurzií, športových podujatí a prednášok pre žiakov. A budú analyzovať priebeh vzdelávacieho procesu a výsledky žiakov a navrhovať riešenia pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Názov: Klub školského internátu

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v čitateľskej gramotnosti. Cieľom klubu bude stretávanie vychovávateliek a vymieňanie si informácií, spoločná práca pri realizovaní voľnočasových aktivít zameraných na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a aktívne počúvanie s porozumením. Vychovávateľky pripravujú materiály pre ostatné pedagogické kluby. Vychovávateľky v klube tiež budú zdieľať informácie z jednotlivých školení, vymieňať si skúsenosti a pomáhať si so zvyšovaním kvalifikácie a prípravou na atestačné skúšky. Členovia klubu budú navrhovať nákupy pomôcok, materiálu a kníh pre voľnočasové aktivity, vytvárať plán exkurzií, kultúrnych a športových podujatí a prednášok pre žiakov. Analyzovať priebeh vzdelávacieho procesu a výsledky žiakov a navrhovať riešenia pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Názov: Klub ošetrovateľstva

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v prírodovednej gramotnosti. Cieľom klubu bude stretávanie učiteľov a vymieňanie si informácií, spoločná práca na banke úloh a banke testov, príprava materiálov v odbore ošetrovateľstvo. Učitelia odborných predmetov budú pripravovať materiály pre ostatné pedagogické kluby. Učitelia v klube budú tiež môcť zdieľať informácie z jednotlivých školení, vymieňať si skúsenosti a pomáhať si so zvyšovaním kvalifikácie a prípravou na atestačné skúšky. Členovia klubu budú navrhovať nákupy pomôcok, materiálu a kníh pre odbor, vytvárať plán odborných exkurzií a prednášok pre žiakov. Analyzovať priebeh vzdelávacieho procesu a výsledky žiakov a navrhovať riešenia pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 

Názov: Klub prvej pomoci

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v prírodovednej gramotnosti. Cieľom klubu bude stretávanie učiteľov a vymieňanie si informácií, spoločná práca na banke úloh a banke testov, príprava materiálov pre predmet prvej pomoci. Učitelia odborných predmetov budú pripravovať materiály pre ostatné pedagogické kluby. Učitelia v klube budú tiež zdieľať informácie z jednotlivých školení, vymieňať si skúsenosti a pomáhať si so zvyšovaním kvalifikácie a prípravou na atestačné skúšky. Členovia klubu budú navrhovať navrhujú nákupy pomôcok, materiálu a kníh pre odbor, vytvárajú plán odborných exkurzií a prednášok pre žiakov. Analyzovať priebeh vzdelávacieho procesu a výsledky žiakov a navrhovať riešenia pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripraviť materiál k súťažiam v prvej pomoci. 

 

Názov: Klub farmácie

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v prírodovednej gramotnosti. Cieľom klubu bude stretávanie učiteľov a vymieňanie si informácií, spoločná práca na banke úloh a banke testov, príprava materiálov v odbore farmaceutický laborant. Učitelia odborných predmetov budú pripravovať materiály pre ostatné pedagogické kluby. Učitelia v klube budú tiež môcť zdieľať informácie z jednotlivých školení, vymieňať si skúsenosti a pomáhať si so zvyšovaním kvalifikácie a prípravou na atestačné skúšky. Členovia klubu budú navrhovať nákupy pomôcok, materiálu a kníh pre odbor, vytvárať plán odborných exkurzií a prednášok pre žiakov. Analyzovať priebeh vzdelávacieho procesu a výsledky žiakov a navrhovať riešenia pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Názov: Klub zdravotnícky laborant

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v prírodovednej gramotnosti. Cieľom klubu bude stretávanie učiteľov a vymieňanie si informácií, spoločná práca na banke úloh a banke testov, príprava materiálov v odbore zdravotnícky laborant. Učitelia odborných predmetov budú pripravovať materiály pre ostatné pedagogické kluby. Učitelia v klube tiež budú môcť zdieľať informácie z jednotlivých školení, vymieňať si skúsenosti a pomáhať si so zvyšovaním kvalifikácie a prípravou na atestačné skúšky. Členovia klubu budú navrhovať nákupy pomôcok, materiálu a kníh pre odbor, vytvárajú plán odborných exkurzií a prednášok pre žiakov. Analyzovať priebeh vzdelávacieho procesu a výsledky žiakov a navrhovať riešenia pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Názov: Klub pedagógov rehabilitácie

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v prírodovednej gramotnosti. Cieľom klubu bude stretávanie učiteľov a vymieňanie si informácií, spoločná práca na banke úloh a banke testov, príprava materiálov v odbore rehabilitácie. Učitelia odborných predmetov budú pripravovať materiály pre ostatné pedagogické kluby. Učitelia v klube tiež budú zdieľať informácie z jednotlivých školení, vymieňať si skúsenosti a pomáhať si so zvyšovaním kvalifikácie a prípravou na atestačné skúšky. Členovia klubu budú navrhovať nákupy pomôcok, materiálu a kníh pre odbor, vytvárať plán odborných exkurzií a prednášok pre žiakov. Analyzovať priebeh vzdelávacieho procesu a výsledky žiakov a navrhovať riešenia pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 

Názov: Klub prírodovedných predmetov

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v prírodovednej gramotnosti. Cieľom klubu bude stretávanie učiteľov a vymieňanie si informácií, spoločná práca na banke úloh a banke testov, príprava materiálov v oblasti vzdelávania prírodovedných predmetov. Učitelia predmetov budú pripravovať materiály pre ostatné pedagogické kluby. Učitelia v klube tiež budú môcť zdieľať informácie z jednotlivých školení, vymieňať si skúsenosti a pomáhať si so zvyšovaním kvalifikácie a prípravou na atestačné skúšky. Členovia klubu budú navrhovať nákupy pomôcok, materiálu a kníh pre odbor, vytvárať plán odborných exkurzií a prednášok pre žiakov. Analyzovať priebeh vzdelávacieho procesu a výsledky žiakov a navrhovať riešenia pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Názov: Slovenčina v praxi

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v jazykových zručnostiach. Cieľom klubu bude stretávanie učiteľov a vymieňanie si informácií, spoločná práca na banke úloh a banke testov, príprava materiálov zo slovenského jazyka a literatúry. Učitelia pripravujú materiály pre ostatné pedagogické kluby. Učitelia v klube budú tiež môcť zdieľať informácie z jednotlivých školení, vymieňať si skúsenosti a pomáhať si so zvyšovaním kvalifikácie a prípravou na atestačné skúšky. Členovia klubu budú navrhovať nákupy pomôcok, materiálu a kníh pre odbor, vytvárať plán exkurzií, workshopov, kultúrnych podujatí a prednášok pre žiakov. Analyzovať priebeh vzdelávacieho procesu a výsledky žiakov a navrhovať riešenia pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravovať materiály pre žiakov a podklady pre prezentáciu školy. 

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky