Skočiť na obsah

Pedagogické kluby

Cieľ: Realizáciou pedagogických klubov sa podporí rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, čím sa zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a čím sa následne zvýši uplatniteľnosť žiakov na trhu práce.

Obsah: Hlavným účelom klubov bude poskytnúť platformu pre aktívne sieťovanie a spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov na spoločných témach a pre medzigeneračnú výmenu medzi mladými a staršími/skúsenejšími pedagogickými zamestnancami.

Názov: Pedagogický klub učiteľov cudzích jazykov

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v jazykových zručnostiach. Predmetom činnosti Klubu učiteľov jazykov sú realizácie aktivít zameraných na zlepšovanie pedagogického procesu a vzdelávacích aktivít. Základné aktivity sú: návrhy pracovných listov, príprava a inovácie vzdelávacích štandardov, príprava súťaží, otvorených hodín, dni otvorených dverí a mimoškolských súťaží, realizácia krúžkov zameraných na zvládnutie maturity, krúžkov pre doplnenie vzdelávania pre potreby praxe (napr. cudzie jazyky), príprava učebných pomôcok, školských relácií, príprava žiakov na exkurzie a súťaže, príprava prezentácie a projektov a pod. V neposlednej rade sa klub zameriava na prácu so začlenenými žiakmi. Cieľom klubu učiteľov bude zameranie na témy dotýkajúce sa odbornej terminológie.
 

Názov: Pedagogický klub učiteľov odborných predmetov a MOV

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v IKT zručnostiach. Predmetom činnosti Klubu učiteľov odborných predmetov a MOV (majstrov odbornej výchovy) budú realizácie aktivít zameraných na zlepšovanie pedagogického procesu, vzdelávacích aktivít a praktického vzdelávania. Základné aktivity budú tvoriť návrhy pracovných listov, príprava a inovácie vzdelávacích štandardov, príprava súťaží, otvorených hodín, dni otvorených dverí a mimoškolských súťaží, realizácia krúžkov zameraných na zvládnutie maturity, krúžkov pre doplnenie vzdelávania pre potreby praxe, príprava učebných pomôcok, školských relácií, príprava žiakov na exkurzie a súťaže, príprava prezentácie a projektov a pod. Veľmi dôležitou úlohou klubu je príprava, realizácia a výkon kontroly a hodnotenia žiakov, ktorý vykonávajú prax na zmluvných pracoviskách. 
 

Názov: Pedagogický klub učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v čitateľskej gramotnosti. Predmetom činnosti Klubu učiteľov budú realizácie aktivít zameraných na zlepšovanie pedagogického procesu a vzdelávacích aktivít. Základné aktivity sa budú zameriavať na návrhy pracovných listov, prípravu a inovácie vzdelávacích štandardov, prípravu súťaží, otvorených hodín, dni otvorených dverí a mimoškolských súťaží, realizáciu krúžkov zameraných na zvládnutie maturity, krúžkov pre doplnenie vzdelávania pre potreby praxe (napr. cudzie jazyky), príprava učebných pomôcok, školských relácií, príprava žiakov na exkurzie a súťaže, príprava prezentácie a projektov a pod. V neposlednej rade sa klub zameriava na prácu so začlenenými žiakmi. Cieľom klubu učiteľov bude zameranie na témy čítanie s porozumením, porovnávanie textov, rozvoj kritického myslenia. 

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky