Skočiť na obsah

Cieľ: Realizáciou pedagogických klubov sa podporí rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, čím sa zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a čím sa následne zvýši uplatniteľnosť žiakov na trhu práce.

Obsah: Hlavným účelom klubov bude poskytnúť platformu pre aktívne sieťovanie a spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov na spoločných témach a pre medzigeneračnú výmenu medzi mladými a staršími/skúsenejšími pedagogickými zamestnancami.

Názov: Pedagogický klub anglického jazyka

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v jazykovej zručnosti. Klub sa bude zameriavať na hľadanie nových inovatívnych metód vyučovania v rámci cudzích jazykov. Na základ sieťovania pedagógov a výmenou informácií o novodobých trendoch v jazykovom vzdelávaní. Cieľom bude zatraktívnenie výučby cudzích jazykov. V rámci klubu sa budú učitelia nielen informovať ale aj tvoriť učebný materiál. Podrobnejší plán práce klubu je uvedený v prílohe ŽoNFP.

 

Názov: Klub elektro a IKT

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v IKT zručnostiach. Klub sa bude orientovať na novodobé trendy a hľadanie nových foriem vzdelávania v oblasti IKT. Pedagógovia sa budú vzájomne informovať o novinkách v odbore. Cieľom bude nájsť efektívne prepojenie IKT s vyučovaním elektrotechnických predmetov. V klube sa bude realizovať aj príprava nových učebných materiálov a hľadať spôsob ako IKT zručnosti a nové formy zaviesť priamo do vyučovania. Podrobnejší plán práce klubu je uvedený v prílohe ŽoNFP.

Vytvorené dňa: 03.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky