Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Kurz strihania psov

Popis: Mimoškolská činnosť – seminár bude zameraný na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti v nadväznosti na praktické využitie. Semináru sa zúčastnia vybraní žiaci 3. a 4. v predpokladanom počet 10. Aktivita je naplánovaná na 2 školské roky. Kurz strihania psov je určený pre študentov kynologického zamerania. Pri danom projekte bude učiteľ počas školského roka teoreticky pripravovať žiakov na následný praktický seminár, ktorý však už bude vykonávaný externým školiteľom. Predpokladaná dĺžka semináru sú 3 dni. Kurz strihania psov nadväzuje na teoretické predmety Chov psov a Plemená psov. Na kurze žiaci prepoja doposiaľ získané vedomosti s praxou, naučia sa základy úpravy srsti vybraných plemien psov. Okrem teoretických vedomostí o rôznych technikách a strihoch a praktickom nácviku, absolvujú žiaci aj veterinárny seminár, kde sa naučia správne ošetrovať psov v psom salóne (čistenie očí, uší, strihanie pazúrov...). Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 04.11.2020
Aktualizované dňa: 04.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky