Skočiť na obsah

Pedagogické kluby

Cieľ: Realizáciou pedagogických klubov sa podporí rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, čím sa zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a čím sa následne zvýši uplatniteľnosť žiakov na trhu práce.

Obsah: Hlavným účelom klubov bude poskytnúť platformu pre aktívne sieťovanie a spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov na spoločných témach a pre medzigeneračnú výmenu medzi mladými a staršími/skúsenejšími pedagogickými zamestnancami.

Názov: Klub ekofarmy

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v prírodovednej gramotnosti. Cieľom klubu bude zapojiť pedagógov klubovou formou do prípravy a realizácie školskej farmy, ktorá má vzniknúť v priestoroch našej školy. Svojimi pripomienkami a návrhmi budú participovať na návrhu tejto farmy zameranej na chov hospodárskych, cudzokrajných zvierat a kynológie. Cieľom klubu bude detailne pripraviť takýto plán návrhu, aby bol reálne vykonávateľný v podmienkach školy a pripravený na realizáciu cez granty prípadne iné formy financovania a realizácie. Podrobnejší plán práce klubu je uvedený v prílohe ŽoNFP.

 

Názov: Klub moderného vzdelávania

Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v IKT zručnostiach. Klub sa bude zameriavať na združenie učiteľov, ktorí si budú spoločne pomáhať a vytvárať moderné prípravy tém na vyučovací proces s použitím IKT. Mladší pedagogický zamestnanci prinesú do klubu IKT zručnosti a starší pedagogický zamestnanci obsahové skúsenosti z daných vyučovacích tém. Spoločným zosieťovaním vznikne komplexná vyučovacia téma podávaná žiadanou modernou a zaujímavou formou. Pedagogický zamestnanci si prehĺbia digitálne zručnosti tak pre svoje potreby ako aj pre potreby školy a žiakov. Podrobnejší plán práce klubu je uvedený v prílohe ŽoNFP.

Vytvorené dňa: 04.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky