Skočiť na obsah

Cieľ: Mimoškolská činnosť je zvýšenie atraktívnosti mimoškolskej činnosti zameranej na rast v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti ako aj na rozvoj jazykových a IKT zručností.

Obsah: V rámci podaktivity budú realizované rôzne útvary mimoškolskej činnosti ako sú krúžky, semináre, exkurzie, besedy, súťaže a workshopy.

Názov: Maturita zo slovenského jazyka
Popis: Mimoškolská činnosť – seminár bude zameraný na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. Seminár sa bude realizovať v jazykovej učebni, 2 hodiny týždenne po dobu 2 školských rokov s predpokladaným počtom žiakov 80. Seminár bude určený pre žiakov maturitných tried. Cieľom seminárov bude precvičiť si so žiakmi vypracovanie maturitných testov a zvýšenie komunikačných zručností formou precvičovania jednotlivých maturitných tém. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Maturita z anglického jazyka
Popis: Mimoškolská činnosť – seminár bude zameraný na zvyšovanie jazykových zručností. Seminár sa bude realizovať v jazykovej učebni, 2 hodiny týždenne po dobu 2 školských rokov s predpokladaným počtom žiakov 80. Seminár bude určený pre žiakov maturitných tried. Cieľom seminárov bude precvičiť si so žiakmi vypracovanie maturitných testov a zvýšenie komunikačných zručností formou precvičovania jednotlivých maturitných tém. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Názov: Maturita z nemeckého jazyka
Popis: Mimoškolská činnosť – seminár bude zameraný na zvyšovanie jazykových zručností. Seminár sa bude realizovať v jazykovej učebni, 2 hodiny týždenne po dobu 2 školských rokov s predpokladaným počtom žiakov 30. Seminár bude určený pre žiakov maturitných tried. Cieľom seminárov bude precvičiť si so žiakmi vypracovanie maturitných testov a zvýšenie komunikačných zručností formou precvičovania jednotlivých maturitných tém. Zavedenie mimoškolskej činnosti je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý je rozpracovaný v príslušnom školskom vzdelávacom programe.

Vytvorené dňa: 10.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky