Skočiť na obsah

Pedagogické kluby

Cieľ: Realizáciou pedagogických klubov sa podporí rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, čím sa zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a čím sa následne zvýši uplatniteľnosť žiakov na trhu práce.

Obsah: Hlavným účelom klubov bude poskytnúť platformu pre aktívne sieťovanie a spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov na spoločných témach a pre medzigeneračnú výmenu medzi mladými a staršími/skúsenejšími pedagogickými zamestnancami.

Názov: Slovenský jazyk
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v čitateľskej gramotnosti. Predmetom činnosti Klubu Slovenský jazyk sú realizácie aktivít zameraných na zlepšovanie pedagogického procesu a vzdelávacích aktivít, identifikovanie problémov vo vzdelávaní a možné spôsoby ich riešenia, výmena skúsenosti s aplikovaním nových progresívnych metód a foriem práce, výmena skúsenosti s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, výmena skúseností s využívaním nových progresívnych a moderných nástrojov a didaktickej techniky. 

 

Názov: Nemecký a Francúzsky jazyk
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností jazykových zručností. Predmetom činnosti Klubu Nemecký a francúzsky jazyk sú realizácie aktivít zameraných na zlepšovanie pedagogického procesu a vzdelávacích aktivít, identifikovanie problémov vo vzdelávaní a možné spôsoby ich riešenia, výmena skúsenosti s aplikovaním nových progresívnych metód a foriem práce, výmena skúsenosti s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, výmena skúseností s využívaním nových progresívnych a moderných nástrojov a didaktickej techniky. 

Názov: Anglický jazyk
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností jazykových zručností. Predmetom činnosti Klubu anglický jazyk sú realizácie aktivít zameraných na zlepšovanie pedagogického procesu a vzdelávacích aktivít, identifikovanie problémov vo vzdelávaní a možné spôsoby ich riešenia, výmena skúsenosti s aplikovaním nových progresívnych metód a foriem práce, výmena skúsenosti s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, výmena skúseností s využívaním nových progresívnych a moderných nástrojov a didaktickej techniky. 

Názov: IKT
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v IKT zručnostiach. Predmetom činnosti Klubu IKT sú realizácie aktivít zameraných na zlepšovanie pedagogického procesu a vzdelávacích aktivít, identifikovanie problémov vo vzdelávaní a možné spôsoby ich riešenia, výmena skúsenosti s aplikovaním nových progresívnych metód a foriem práce, výmena skúsenosti s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, výmena skúseností s využívaním nových progresívnych a moderných nástrojov a didaktickej techniky.

Názov: Teoretické odborné predmety
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v oblasti IKT zručností, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia a jazykových zručností. Predmetom činnosti Klubu Teoretické odborné predmety sú realizácie aktivít zameraných na zlepšovanie pedagogického procesu a vzdelávacích aktivít, identifikovanie problémov vo vzdelávaní a možné spôsoby ich riešenia, výmena skúsenosti s aplikovaním nových progresívnych metód a foriem práce, výmena skúsenosti s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, výmena skúseností s využívaním nových progresívnych a moderných nástrojov a didaktickej techniky. 

Názov: Praktická príprava
Popis: Pedagogický klub bez písomného výstupu zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v oblasti IKT zručností, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia a jazykových zručností. Predmetom činnosti Klubu Praktická príprava sú realizácie aktivít zameraných na zlepšovanie pedagogického procesu a vzdelávacích aktivít, identifikovanie problémov vo vzdelávaní a možné spôsoby ich riešenia, výmena skúsenosti s aplikovaním nových progresívnych metód a foriem práce, výmena skúsenosti s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, výmena skúseností s využívaním nových progresívnych a moderných nástrojov a didaktickej techniky.

 

Vytvorené dňa: 10.11.2020
Aktualizované dňa: 11.11.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky