Skočiť na obsah

Vyhlásenie 65. výzvy z OP KŽP zameranej na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 65. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií s kódom OPKZP-PO1-SC141-2020-65.
  • 07.12.2020

V rámci uvedenej výzvy môže žiadať Mnisterstvo životného prostreda SR a štátna príspevková organizácia MŽP SR poverená činnosťami v oblasti ochrany ovzdušia finančné prostriedky na:

A) Skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií
B) Vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke:
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/65-vyzva-zamerana-na-skvalitnenie-emisnych-inventur-a-projekcii-emisii-ako-aj-vypracovanie-metodik-na-skvalitnenie-emisnych-inventur-a-projekcii-emisii/

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky