Jump to content

Obce a mestá môžu o dotácie požiadať aj cez portál DCOM

Publikované:

Všetky informácie vrátane externého formulára a textu výzvy sú pre obce a mestá k dispozícii v DCOM-e.

Zobraziť galériu

Trnavská župa premiérovo umožnila obciam a mestám požiadať o dotácie zo svojho rozpočtu aj prostredníctvom Dátového centra obcí a miest (DCOM). Majú na to čas do
5. februára 2021. V rámci aktuálnej výzvy je na podporu aktivít a rozvoja kraja v oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti a zdravotníctva vyčlenených 150 tisíc eur. Minimálna výška jednej dotácie je 500 eur.

„Neustále sa snažíme vylepšovať elektronické služby a zjednodušovať komunikáciu obyvateľov aj iných verejných inštitúcií s trnavskou župou. Rozhodli sme sa uľahčiť podávanie žiadostí o dotácie obciam a mestám. Po prvýkrát ho môžu zrealizovať okrem nášho dotačného portálu aj cez portál DCOM, na ktorý sú zvyknuté zo svojho bežného fungovania. Obce a mestá môžu podať dve žiadosti, rozdelia si spolu 150 tisíc eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Všetky informácie vrátane externého formulára a textu výzvy sú pre obce a mestá k dispozícii v DCOM-e. Ďalšie informácie a podpora pri vytváraní žiadostí je možné získať na telefónnom čísle DCOM call centra 02/57 26 76 76 v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 alebo na e-mailovej adrese callcentrum@dcom.sk.

Návod na podávanie žiadostí cez portál župy je k dispozícií na https://www.trnava-vuc.sk/13475-sk/2021, pričom s otázkami sa je možné obrátiť e-mailom na dotacie@trnava-vuc.sk.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

News

Župa distribuovala 104 počítačov pre študentov zo sociálne znevýhodnených rodín

Sú určené pre študentov, ktorí nemajú doma dostatočné technické vybavenie pre dištančné vzdelávanie.

Župa má plán rozvoja dopravy do roku 2050

Plán udržateľnej mobility a Plán dopravnej obslužnosti sú základným predpokladom rozvoja dopravy v kraji do roku 2050.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page