Skočiť na obsah

Vyhlásenie výzvy z OP ĽZ „Dostupné bývanie s prvkami Housing first“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu "Dostupné bývanie s prvkami Housing first"“ s kódom OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 .
  • 22.02.2021

Cieľom výzvy je poskytnúť ľuďom bez domova nájomné bývanie s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci (napr. právna, psychologická, atď.) a eliminovať tak problémové oblasti súvisiace s bývaním.

Cieľom dostupného nájomného bývania s prvkami housing first je sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné, udržateľné a samostatné ubytovanie vybranej cieľovej skupine za podpory sociálnej práce, ako preventívneho opatrenia na ochranu zdravia a života ľudí, ktorí nemajú alebo stratili prístup k vlastnému bývaniu pred ochorením COVID -19. 

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke: https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/socialne-zaclenenie/housing-first/

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky