Skočiť na obsah

2. kolo prijímacích pohovorov pre šk. r. 2021/2022

Trnavský samosprávny kraj – Odbor školstva oznamuje  rodičom detí, ktoré neboli prijaté v 1. kole prijímacích skúšok na stredné školy šk. r. 2021/2022, že v zmysle § 66 ods. 7 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej školský zákon,) sa bude konať 2. kolo prijímacích skúšok pre šk. r. 2021/2022 pre nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka príslušných stredných škôl (zoznam stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK).

Rodičia podávajú potvrdenú  prihlášku príslušnou základnou školou už priamo do tej strednej školy, v ktorej sa bude konať 2. kolo prijímacích skúšok a to najneskôr do 14. júna 2021  . Termín konania

2. kola prijímacích skúšok pre šk. r. 2021/2022 je určený na deň  22. júna 2021 pre všetky stredné školy na Slovensku.  V prípade, ak dieťa nebude úspešné ani v 2. kole prijímacích skúšok, tak  v zmysle

§ 71 ods. 3 zákona č. 245/2008 školský zákon, zabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve t. j. Okresný úrad Trnava – odbor školstva, po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka a s príslušným riaditeľom strednej školy.

Vytvorené dňa: 14.06.2021
Aktualizované dňa: 14.06.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky