Jump to content

Kraj podal trestné oznámenie v súvislosti s aktivitami neziskovej organizácie Čistý deň

Publikované:

V piatok 18. júna 2021 Trnavský samosprávny kraj podal na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu. Tieto kraj nadobudol v rámci prípravy na prebiehajúce súdne spory, v ktorých proti neziskovej organizácií Čistý deň bráni verejný majetok.

Zobraziť galériu Trestné oznámenie Čistý deň (2)Trestné oznámenie Čistý deň (3)Čistý deň zariadenie

„Nezisková organizácia Čistý deň iniciovala viacero súdnych sporov, ktorými sa snaží od trnavskej župy získať nehnuteľnosť v Galante-Hodoch. V rámci prípravy na obhajobu verejného záujmu sme odhalili viaceré skutočnosti. Týkajú sa najmä získania a použitia verejných zdrojov, a to prostriedkov z protidrogového fondu a rôznych dotácií. Vzhľadom na závažnosť informácií sme sa ich rozhodli spísať do formy trestného oznámenia, ktoré sme dnes podali na generálnu prokuratúru, uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že kraj týmto spôsobom vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby preskúmali viaceré skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že mohlo dôjsť k neoprávnenému obohateniu súkromných osôb.

Župa podala ešte dňa 20. novembra 2018 žalobu o vypratanie nehnuteľnosti, ktorú Čistý deň užíval na základe zmluvy o výpožičke. Má za to, že riadnym vypovedaním zmluvy o výpožičke zo dňa 24. júla 2018 bol zmluvný vzťah platne ukončený po tom, ako bola organizácii odobraná akreditácia. Podľa názoru župy tak nezisková organizácia odvtedy užíva predmetnú nehnuteľnosť bez akéhokoľvek právneho titulu, čím neoprávnene zasahuje do jej vlastníckeho práva.

„Podobne ako v prvej budove, ktorú nám Čistý deň vrátil, chceme aj v druhej poskytovať sociálne služby. Tentokrát však máme ambíciu rozšíriť kapacity pobytovej služby, nakoľko v Trnavskom kraji aktuálne evidujeme 750 žiadateľov o umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb. V tomto nám svojim obštrukčným konaním nezisková organizácia dlhodobo bráni,“ skonštatoval župan Viskupič.

V máji tohto roka trnavská župa podala žalobu voči neziskovej organizácii Čistý deň, ktorou žiada o vydanie bezdôvodného obohatenia. Organizácia má kraju zaplatiť vyše 83 tisíc eur za neoprávnené užívanie budovy v Galante-Hodoch od roku 2018. Súd v tejto veci vydal platobný rozkaz v stredu 26. mája 2021. V paralelnom súdnom spore kraj bojuje o vrátenie tejto budovy.

Jozef Viskupič, trnavský župan

News

cyklobusy-3

Cyklobusom od vody k vode za zážitkami v Trnavskom kraji

Od 28. júla 2021 sa turisti môžu vybrať za cyklotrasami v Trnavskom kraji pohodlne a bezpečne dvakrát denne každú prázdninovú stredu až do konca augusta. Kúpia si lístok, nastúpia, odložia si bicykel do stojanu, usadia sa na miesto a cyklobus ich odvezie zo Senca cez Jelku až do Čilistova.

Jump to main navigation
Jump to the top of the page