Skočiť na obsah

Workshop „Nové fondy EÚ: príležitosti pre MNO v regiónoch“

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK Vás pozývajú na informačné a sieťovacie stretnutie mimovládnych neziskových organizácií a aktívnych občanov v TTSK vo väzbe na prípravu nového programového obdobia fondov EÚ 2021 – 2027.
  • 14.07.2021
  • Úrad TTSK

Cieľom stretnutia bude výmena informácií o príprave Integrovanej územnej stratégie v TTSK, výmena skúseností so zapájaním sa do ich prípravy a diskusia o možnostiach financovania aktivít MNO z nových fondov EÚ.

Stretnutie sa uskutoční 14.07.2021 v čase od 10:00 do 13:00, v priestoroch kongresovej sály Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky