Skočiť na obsah

Informácie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP)

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) postupuje pri nakladaní s majetkom podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov, Smernice riadenia Úradu TTSK č. 28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zásady hospodárenia“) a všeobecných záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Oddelenie nakladania s majetkom:

  • metodicky usmerňuje OvZP v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom v zmysle platnej legislatívy a schválených Zásad hospodárenia, 
  • vyhotovuje a eviduje zmluvy o zverení drobného hmotného majetku do správy OvZP získaného kúpou, zámenou alebo darom od fyzických a právnických osôb, 
  • zabezpečuje súhlas predsedu samosprávneho kraja na prevod správy majetku medzi OvZP (Zmluva o prevode správy), 
  • posudzuje návrhy na vyradenie hnuteľného majetku, vypracováva súhlas k vyradeniu hnuteľného majetku OvZP, zabezpečuje súhlas kompetentnou osobou v zmysle Zásad hospodárenia, 
  • posudzuje návrhy nájomných zmlúv nehnuteľného majetku OvZP, zmlúv o výpožičke majetku, ktorých správcom je OvZP, zmlúv o ubytovaní v nehnuteľnostiach, ktorých správcom je OvZP, zabezpečuje k týmto zmluvám súhlas kompetentnou osobou v zmysle Zásad hospodárenia. 

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK môžu v zmysle Zásad hospodárenia získať prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok formou bezodplatného prevodu správy.

Aktuálnu ponuku prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku nájdete tu.

Vytvorené dňa: 10.12.2021
Aktualizované dňa: 17.12.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

TTSK - Očkovanie (3)

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji počas víkendu

Trnavská župa bude očkovať proti ochoreniu Covid-19 v sobotu 22. januára 2022. Očkovanie bude prebiehať vo veľkokapacitných očkovacích centrách v Dunajskej Strede a v Trnave. Očkujeme prvou, druhou a treťou dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech.
V záujme zabezpečenia plynulého chodu očkovacích centier, prosíme všetkých záujemcov o vakcínu, aby využili možnosť registrácie prostredníctvom webu www.vakcinacia.nczisk.sk.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky