Skočiť na obsah

Informačno-poradenské centrum

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 

Opis projektu  „Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier"

Informačno-poradenské centrum pre územie Trnavského samosprávneho kraja: Trnavský samosprávny kraj.

Kontaktné údaje:
Trnavský samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum

Adresa:
P. O. BOX 128, Starohájska 10
917 01 Trnava

Tel. číslo: 033/55 59 652

E-mail: ipc@trnava-vuc.sk
 

Projekt „Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier (IS IPC)“ je v realizácií od 1. novembra 2018 a vznikol na základe pozitívneho hodnotenia pilotného projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“, ktorý bol v Trnavskom kraji realizovaný od septembra 2016 do októbra 2018. Cieľom pilotného projektu bolo zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regiónoch. Vzniku jednotlivých Informačno-poradenských centier (IPC) vo všetkých krajoch Slovenska, okrem Bratislavského kraja, predchádzalo podpísanie Zmlúv o partnerstve medzi Úradom vlády SR a šiestimi samosprávnymi krajmi (NSK, ZSK, TNSK, TTSK, KSK a PSK), resp. Mestom Banská Bystrica.

IPC aj v rámci nového projektu poskytujú potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho IPC vedú databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, ktorým posielajú informácie podľa oblastí záujmu, spolupracujú pri príprave a organizácii informačných aktivít, seminárov a školenívykonávajú prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území kraja.

Na základe polročných správ o činnosti sú IPC monitorované a hodnotené zo strany Centrálneho koordinačného orgánu a riadiacich orgánov. V zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 je gestorom IS IPC Centrálny koordinačný orgán, ktorý je jednou zo sekcií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR.

IPC sú podporované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Od realizácie projektu sa očakáva zvýšenie absorpčnej schopnosti regiónu, plynulejšia implementácia a čerpanie eurofondov.

Vytvorené dňa: 28.11.2018
Aktualizované dňa: 14.04.2020

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky