Skočiť na obsah

SO pre IROP


Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 232/2014 zo dňa 14.05.2014 bol Trnavský samosprávny kraj určený ako jeden zo sprostredkovateľských orgánov pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „SO pre IROP").

OZNAM
o zmene miesta výkonu

Oznamujeme Vám, že od 1.10.2020 sa mení miesto výkonu práce
Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.
V prípade záujmu o konzultácie nás nájdete na novej adrese, a to:
Študentská 3579/16, 917 01 Trnava (na 1. poschodí).

Korešpondenčná adresa pre zasielanie pošty však zostáva nezmenená:
Trnavský samosprávny kraj
SO pre IROP
Starohájska 10
917 01 Trnava

 
Vytvorené dňa: 28.11.2018
Aktualizované dňa: 09.10.2020
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Župa pomáha pri celoplošnom skríningu

V priestoroch 11 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy sú zriadené odberové miesta.

Na podanie žiadostí o dotácie ostávajú dva týždne

Župa záujemcov prosí, aby si podávanie žiadostí o dotáciu z celkového balíka 600 tisíc eur nenechávali na poslednú chvíľu.

Župa distribuovala 104 počítačov pre študentov zo sociálne znevýhodnených rodín

Sú určené pre študentov, ktorí nemajú doma dostatočné technické vybavenie pre dištančné vzdelávanie.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky