Skočiť na obsah

Najaktuálnejšie informácie

Strategický dokument


Nová verzia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014-2020 a Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014-2020", verzia 3.1, je dostupná v časti "IROP a RIÚS" v sekcii "SO pre IROP (PO 2014-2020).

Strategický dokument RIÚS a IÚS MFO TT 2014-2020

 
*
 

Aktualizácie výziev


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 5.08.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 
 
*
 

Aktualizácie výziev


Informujeme žiadateľov, že dnes t.j. 12.07.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48


Informujeme žiadateľov, že v nadväznosti na platnosť Zákona č. 154/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka s o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z.z.  boli na webovom sídle RO pre IROP zverejnené aktualizácie nasledovných výziev:

 
 *

Indikatívny harmonogram výziev

Informujeme žiadateľov, že 26.06.2019 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4.0 na rok 2019.
Vytvorené dňa: 05.12.2018
Aktualizované dňa: 10.09.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Ples Stromovákov

11. októbra 2019 organizovalo občianske združenie STROM pri Domove sociálnych služieb Trnava, Stromová ul. už III. ročník spoločenského podujatia – Ples Stromovákov.

Tvorivé dielne vo Veľkom Mederi

15. októbra 2019 sa konali umelecké tvorivé dielne vo Veľkom Mederi, kde sa zúčastnili aj šiesti klienti z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej.

Hokejbal pre Zelený dom Skalica

Odbor sociálnych vecí Úradu TTSK Vám dáva do pozornosti podujatie „Československý superpohár v hokejbale“, ktorý sa uskutoční 26. októbra 2019.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky