Skočiť na obsah

Školské internáty - ponuka ubytovania

Školské internáty

Školský internát v zmysle § 117 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno – vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie. Svojím výchovným programom nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania. Mimoškolské aktivity orientuje na uspokojenie individuálnych potrieb a záujmov žiakov. Školský internát môže poskytovať ubytovanie a stravovanie v čase pracovného voľna, pracovného pokoja i v čase školských prázdnin.

Trnavský samosprávny kraj poskytuje ubytovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internáte v zmysle Dodatku č. 2 k VZN TTSK č. 17/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internátev zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 13 školských internátov.

Zoznam školských internátov

  1. Školský internát,
    ako súčasť Strednej odbornej školy stavebnej s VJM, Gyulu Szabóa 1, Dunajská streda

  2. Školský internát,
    ako súčasť Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s VJM, Nám. sv. Štefana č. 3, Dunajská streda

  3. Školský internát,
    ako súčasť Obchodnej akadémie, Bratislavská 38, Veľký Meder

  4. Školský internát,
    ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Sibírska 1, Trnava

  5. Školský internát,
    ako súčasť Strednej priemyselnej školy stavebnej, Lomonosovova 7, Trnava

  6. Školský internát,
    ako súčasť Strednej zdravotníckej školy, Daxnerova 6, Trnava

  7. Školský internát,
    ako súčasť Strednej športovej školy J. Herdu, J. Bottu 33, Trnava

  8. Školský internát,
    ako súčasť Strednej odbornej školy, Rakovice

  9. Školský internát,
    ako súčasť Hotelovej akadémie Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany

  10. Školský internát,
    ako súčasť Strednej odbornej školy záhradníckej, Brezová 2, Piešťany

  11. Školský internát,
    ako súčasť Strednej odbornej školy, V. P. Tótha 31, Senica

  12. Školský internát,
    ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Učňovská 700, Gbely

  13. Školský internát,
    ako súčasť Strednej zdravotníckej školy, Lichardova 1, Skalica

Vytvorené dňa: 06.12.2018
Aktualizované dňa: 13.08.2019
Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Trnavská župa dá na prvú pomoc nezriaďovanej kultúre 100 tisíc eur

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výzvu, prostredníctvom ktorej pomôže profesionálnym subjektom nezriaďovanej kultúry. V programe „Prvá pomoc kultúre“ je pripravených 100 tis. €. O podporu je možné požiadať do 14 augusta 2020

Národný certifikát a prvé miesto v robotickej súťaži

Študenti Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci získali národný certifikát kvality za eTwining projekt a prvé miesto v robotickej súťaži stredných škôl Road2FEI

Dobrovoľníci z piešťanského gymnázia

Žiaci Gymnázia Pierra de Coubertina sa aktívne zapájajú do rôznych akcií, či už ide o čistenie mesta alebo prípravu športových podujatí.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky