Jump to content

Beňovský

Beňovský
Beňovský
cestovateľ, dôstojník, objaviteľ, spisovateľ, šľachtic

* 20. september 1700 Vrbové
† 23. máj 1700 Mauretánia, Madagaskarská ľudová republika

Celým  menom Matúš Móric Michal František Serafín August Beňovský. Detstvo strávil vo Vrbovom. Kariéru si začal budovať ako dôstojník rakúskej armády. V r. 1769 – 1771 zajatý a väznený v Rusku. Od r. 1772 pôsobil vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, V USA a na ostrove Madagaskar, kde sa stal po jeho zjednotení kráľom. V r. 1778 ho Mária Terézia povýšila na grófa. O jeho dobrodružnom živote sa jeho súčasníci dozvedeli z denníka písaného po francúzsky. Jeho memoáre „Pamäti a cesty" vyšli v mnohých prekladoch a vydaniach. Slovenský preklad vyšiel prvý krát v r. 1808. Bol prvým Európanom, ktorý sa plavil v severnom Pacifiku (preskúmal západné pobrežie Aljašky). Ako prvý sa plavil zo severozápadného pobrežia Ameriky na juhovýchodné pobrežie Ázie.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page