Skočiť na obsah

 

Úplná uzávierka cesty č. III/1315 Horné Otrokovce, Tekoľdany

Miesto uzávierky: III/1315 v km 8,450 pred odbočkou na obec Tekoľdany

 

Dôvod notifikácie: Priepust na ceste III/1315 - rekonštrukcia

Druh uzávierky: úplná

 

Termín uzávierky: od 15.03.2021 od 0:00 hod. do 05.04.2021 do 24 hod.

 

P o p i s o b c h á d z k y :

a/ smer: H.Otrokovce, H.Trhovište, Sokolovce, Svrbice, Orešany

b/ smer: H.Otrokovce, D.Otrokovce, V.Ripňany, Radošina 

 

 

Úplná uzávierka cesty č. II/572 v meste Dunajská Streda

 

Miesto uzávierky: cesta II/572 od km 40,025 do km 40,225 v meste Dunajská Streda

Dôvod uzávierky: uskutočnenie stavby „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a Czibókova ul. v Dunajskej Strede“

Druh uzávierky: úplná

 

Termín uzávierky: od 01.03.2021 do 17.05.2021

Dĺžka uzávierky: od km 40,025 do km 40,225

 

P o p i s o b c h á d z k y :

osobné vozidlá:

- cesta III/1434 cez obec Vydrany

- miestna komunikácia Jantárova ul. – Bratislavská cesta (cesta III/1406) – Renyská ul.

nákladná doprava:

- Bratislavská cesta (cesta III/1406) – Veľké Blahovo (cesta III/1393)

Obchádzková trasa je vyznačená prenosným dopravným značením.

 

 

Čiastočná uzávierka cesty č. II/499 horský priechod Havran

 

Miesto uzávierky: : cesta č. II/499 v km cca 71,617 – 76,000 v k.ú. Banka

 

Dôvod uzávierky: Realizácia stavby „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran“.

Druh uzávierky: čiastočná

 

Termín uzávierky: 22. 02. 2021 – 22. 02. 2022 nepretržite

Dĺžka uzávierky: 4383 m

 

P o p i s o b c h á d z k y : Obchádzková trasa nie je určená. Doprava bude počas prác vedená v jednom jazdnom pruhu cesty II/499 súbežne s opravovaným úsekom cesty, pričom bude usmerňovaná a riadená prenosným dopravným značením, prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou a v prípade potreby aj regulovčíkmi dopravy.

 

 

 
Čiastočná uzávierka cesty č. II/500 Kúty-Senica-Štefanov

 

Miesto uzávierky: II/500 v km 13,520 – 14,000 (v úseku od križovatky s cestou II/590 smer Borský Mikuláš po križovatku s cestu III/1136 smer Štefanov)

 

Dôvod notifikácie: realizácia stavebných prác na demontáži a montáži zvodidlového systému na ceste II/500 Kúty – Senica v k.ú. Štefanov

Druh uzávierky: čiastočná (striedavo uzatvorený jeden jazdný pruh cesty)

 

Termín uzávierky: od 26.11.2020 od 08.00 h do 28.11.2020 do 16.00 h
 

Dĺžka uzávierky: 480 m

 

P o p i s o b c h á d z k y : Cestná premávka bude usmernená prenosným dopravným značením, mobilnou semaforovou sústavou pre oba smery jazdy a príp. regulovaná osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu. 

          Úplná uzávierka cesty č. III/1395 Dunajská Streda

Miesto uzávierky:
cesta III/1395 od km 0,343 po km 0,686 v meste Dunajská Streda

Dôvod uzávierky: uskutočnenie stavby „Križovatka c. III/1395 Ohrady s prepojovacou komunikáciou – časť A a rekonštrukcia MK k TESCU – Dunajská Streda“

 

Druh uzávierky: úplná

 

Termín uzávierky: od 16.11.2020 do 23.11.2020

P o p i s  o b c h á d z k y : cesta II/507, cesta II/572, miestna komunikácia Bažantia ulica. Obchádzková trasa je vyznačená prenosným dopravným značením.

 


         
     Čiastočná uzávierka cesty č. II/500 Senica-Kunov  
   

Miesto uzávierky: : II/500 v úseku Senica – Kunov , km 29,595 – 30,390

Dôvod notifikácie: Oprava súvislého úseku povrchu cesty č. II/500 Senica - Vrbovce.

 

Druh uzávierky: čiastočná (striedavo uzatvorený jeden jazdný pruh cesty)

 

Termín uzávierky: od 13.11.2020 od 08.00 h do 20.11.2020 do 16.00 h

Dĺžka uzávierky: 795 m

 

P o p i s  o b c h á d z k y : Cestná premávka bude usmernená prenosným dopravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu cesty pre oba smery jazdy a regulovaná osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.

 

Čiastočná uzávierka cesty č. II/504 Borovce

Miesto uzávierky: cesta II/504 v km 48,410 – 48,710, k. ú. Borovce

Dôvod notifikácie: rekonštrukcia mosta č. 7066 na ceste II/504

Druh uzávierky: čiastočná

 

Termín uzávierky: 10. 11. 2020 – 29. 11. 2020 nepretržite

 

Dĺžka uzávierky: 300 m

P o p i s  o b c h á d z k y : obchádzková trasa nie je určená. Doprava bude počas prác vedená v jednom jazdnom pruhu cesty II/504 súbežne s opravovaným úsekom cesty, pričom bude usmerňovaná a riadená prenosným dopravným značením, prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou a v prípade potreby aj regulovčíkmi dopravy.

 

  

Čiastočná uzávierka cesty č. III/1264 Prašník

Miesto uzávierky: cesta III/1264 v km 0,000 – 0,589, k. ú. Prašník

Dôvod notifikácie: rekonštrukcia cesty III/1264

Druh uzávierky: čiastočná

 

Termín uzávierky: 02. 11. 2019 – 15. 11. 2020

 

Dĺžka uzávierky: 589 m 

P o p i s  o b c h á d z k y : obchádzková trasa nie je určená. Doprava bude počas prác vedená v jednom jazdnom pruhu cesty III/1264 súbežne s opravovaným úsekom cesty, pričom bude usmerňovaná a riadená prenosným dopravným značením, prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou a v prípade potreby aj regulovčíkmi           Čiastočná uzávierka cesty č. II/499 Prašník

Miesto uzávierky: cesta II/499 v km 51,000 – 51,500 a 57,000 – 57,355, k. ú. Prašník

Dôvod notifikácie: rekonštrukcia cesty II/499

Druh uzávierky: čiastočná

 

Termín uzávierky: 02. 11. 2019 – 15. 11. 2020

 

Dĺžka uzávierky: 500 m a 355 m

P o p i s o b c h á d z k y : obchádzková trasa nie je určená. Doprava bude počas prác vedená v jednom jazdnom pruhu cesty II/499 súbežne s opravovaným úsekom cesty, pričom bude usmerňovaná a riadená prenosným dopravným značením, prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou a v prípade potreby aj regulovčíkmi dopravy.

 Čiastočná uzávierka cesty č. II/500 Kúty - Čáry

Miesto uzávierky: II/500 v úseku km 4,800 – 5,100 v k.ú. Čáry
 

Dôvod notifikácie: Oprava súvislého úseku povrchu cesty č. II/500 Kúty - Čáry

Druh uzávierky: čiastočná (striedavo uzatvorený jeden jazdný pruh cesty)

 

Termín uzávierky: od 05.11.2020 od 08.00 h do 15.11.2020 do 16.00 h

 

Dĺžka uzávierky: 300 m

 

P o p i s o b c h á d z k y : Cestná premávka bude usmernená prenosným dopravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu cesty pre oba smery jazdy a regulovaná osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.

 

 
Čiastočná uzávierka cesty č. III/1129 Brodské

 

Miesto uzávierky: III/1129 v úseku km 0,500 – 1,000 v k.ú. Brodské

Dôvod notifikácie: Oprava súvislého úseku povrchu cesty č. III/1129 Brodské - spojovacia

Druh uzávierky: čiastočná (striedavo uzatvorený jeden jazdný pruh cesty)

 

Termín uzávierky: od 06.11.2020 od 08.00 h do 15.11.2020 do 16.00 h

 

Dĺžka uzávierky: 500 m

 

P o p i s o b c h á d z k y : Cestná premávka bude usmernená prenosným dopravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu cesty pre oba smery jazdy a regulovaná osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.
 

Čiastočná uzávierka cesty Mokrý Háj - Skalica

 

Miesto uzávierky: III/1146 v úseku km 19,950 – 21,000 v k.ú. Skalica

Dôvod notifikácie: Oprava súvislého úseku povrchu cesty

Druh uzávierky: čiastočná (striedavo uzatvorený jeden jazdný pruh cesty)

 

Termín uzávierky: od 02.11.2020 od 08.00 h do 15.11.2020 do 16.00 h

Dĺžka uzávierky: 1050 m

 

P o p i s o b c h á d z k y : Cestná premávka bude usmernená prenosným dopravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu cesty pre oba smery jazdy a regulovaná osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.

 

 
Čiastočná uzávierka cesty Buková-Pl. Peter

 

Miesto uzávierky: III/1291 hr. okr. TT/SE – po križovatku s II/501, v úseku km 9,515 – 11,125 v k.ú. Plavecký Peter

Dôvod notifikácie: Oprava súvislého úseku povrchu cesty

Druh uzávierky: čiastočná

 

Termín uzávierky: od 02.11.2020 od 08.00 h do 15.11.2020 do 16.00 h

Dĺžka uzávierky: 1,610 km

 

P o p i s o b c h á d z k y : Cestná premávka bude usmernená prenosným dopravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu cesty pre oba smery jazdy a regulovaná osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.

 

 

 
Čiastočná uzávierka cesty Smolinské – Gbely

 

Miesto uzávierky: III/1155 v úseku km 5,690 – 6,800 k.ú. Smolinské, k.ú. Gbely

 

Dôvod notifikácie: Oprava súvislého úseku povrchu cesty, rekonštrukcia cesty

 

Druh uzávierky: čiastočná (striedavo uzatvorený jeden jazdný pruh cesty)

 

Termín uzávierky: od 23.10.2020 od 08.00 h do 17.11.2020 do 16.00 h

Dĺžka uzávierky: 1110 m

 

P o p i s o b c h á d z k y : Cestná premávka bude usmernená prenosným dopravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu cesty pre oba smery jazdy.

 

V prípade potreby bude premávka v úseku pracoviska regulovaná aj osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.
Úplná uzávierka premávky na ceste Kuklov – Čáry

Miesto uzávierky: III/1142 Kuklov – Čáry v km 2,139 – 2,189

Dôvod uzávierky: Oprava priecestnej konštrukcie v mieste úrovňového železničného priecestia na žel. trati Trnava – Kúty v žkm 64,991.

 

Druh uzávierky: úplná

Termín, trvanie uzávierky: : od 26.10.2020 od 08.00 h do 30.10.2020 do 17.00 h

Dĺžka uzávierky: 0,050 km

Dĺžka obchádzky: 13,000 km

 

P o p i s o b c h á d z k y :

v smere Čáry - Kuklov: od križovatky s cestou II/500 a III/1142 - po ceste II/ 500 Čáry – smerom Šaštín-Stráže, po križovatku s cestou III/1140, ďalej po ceste č. III/1140 Šaštín-Stráže – smer Borský Sv. Jur po križovatku s cestou III/1142, ďalej po III/1142 - Kuklov a opačne v smere Kuklov – Čáry, usmerňovaná dočasným dopravným značením.

 

Trasa autobusovej dopravy: zmena linky 205 420 - ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava

 

Autobusový spoj prímestskej linky č. 205420 Šaštín-Stráže – Kuklov – Sekule –Moravský Svätý Ján bude v čase uzávierky premávať zo Šaštína priamo do Kuklova,

čím nebudú obslúžené zastávky:

Šaštín-Stráže, most

Šaštín-Stráže, zdrav. stredisko

Šaštín-Stráže, Smolinské rázc.

Šaštín-Stráže, bytovky

Čáry, ZŠ

Čáry, rázc.

 

 
Úplná uzávierka premávky na ceste II/572 v meste Dunajská Streda

Miesto uzávierky:
cesta II/572 od km 46,261 po km 46,631 (Hlavná ulica, Dunajská Streda)

Dôvod uzávierky: uskutočnenie medzinárodného dňa bez áut v meste Dunajská Streda

 

Druh uzávierky: úplná

Termín, trvanie uzávierky: od 09:00 hod. do 15:00 hod. dňa 22.09.2020

Navrhovaná obchádzka: Galantská (II/507) – Múzejná (III/1425) – M. R. Štefánika – Námestie svätého Štefana   
Obchádzková trasa je vyznačená prenosným dopravným značením.

 Úplná uzávierka cesty Častkov

 

Miesto uzávierky: cesty č. III/1159 Častkov - spojovacia, v úseku km 1,760 - 2,490 v k. ú. Častkov.

 

Dôvod uzávierky: realizácia stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia cesty III/1159 Častkov - cesta I/51 v km 1,760 - 2,490“.

 

Miesto uzávierky: cesty č. III/1159 Častkov - spojovacia, v úseku km 1,760 - 2,490 v k. ú. Častkov.

 

Druh uzávierky: ú p l n á

 

Termín uzávierky: od 02.09.2020 od 08.00 h do 14.09.2020 do 17.00 h

 

Dĺžka uzávierky: 730 m

 

Dĺžka obchádzky: 4,410 km

 

Popis obchádzky:

usmernená dočasným dopravným značením na ceste I/51, II/581, III/1159: v smere Lopašov - Častkov: pokračovať po ceste I/51 - odbočiť na II/581 (smer Sobotište) - z II/581 odbočiť na III/1159 smer Častkov a opačne v smere Častkov - Lopašov.

 

V prípade potreby bude premávka regulovaná aj osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.

 Čiastočná uzávierka cesty Skalica – Zlatnícka dolina

Miesto uzávierky: III/1131 Skalica – Zlatnícka dolina, km 0,610 – 2,210

 

Dôvod uzávierky: realizácia stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia cesty III/1131 v km 0,610 – 2,210“ v k.ú. Skalica

 

Druh uzávierky: č i a s t o č n á (realizácia rozdelená na 3. etapy)

 

Termín uzávierky: od 31.08.2020 od 08.00 h do 14.10.2020 do 16.00 h

 

Dĺžka uzávierky: 1600 m

 

P o p i s o b c h á d z k y :

 

- Počas realizácie stavby I. etapy, úsek km 0,606 - 1,247 bude obchádzková trasa jednosmerná cesta vyznačená okolo družstva po účelovej komunikácii v zmysle určenia dočasného dopravného značenia. 

 

- Počas realizácie stavby II. a III. etapy bude čiastočná uzávierka cesty – uzávierka jedného jazdného pruhu vyznačená dočasným dopravným značením a riadená prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou. Cestná premávka bude v tomto úseku umožnená a usmernená striedavo v jednom voľnom jazdnom pruhu určenom pre oba smery.

 

V prípade potreby bude premávka v úseku pracoviska regulovaná aj osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.Úplná uzávierka cesty v obci Šúrovce

 

Miesto uzávierky cesty: č. III/1279 ul. Nová v úseku železničného priecestia v obci Šúrovce

Dôvod uzávierky: oprava žel. priecestia Šúrovce žkm 17,364,SP 1841 cesta III triedy 50 m v mieste žel.priecestia ul. Nová Šúrovce

 

Druh uzávierky: úplná 

Doba uzávierky: od 26.08.2020 od 8:00 hod. do 03.09.2020 do 09:00 hod. nepretržite

 

Dĺžka uzávierky: 50 m

Popis obchádzky: zo smeru Trnava po ceste III/1279 po kruhový objazd, ďalej po ceste III/1304 po križovatku s cestou III/1320, ďalej po ceste III/1320 smerom na Leopoldov a späť, dĺžka obchádzkovej trasy cca 3,50 km.Úplná uzávierka cesty v meste Šamorín

 

Miesto uzávierky cesty: č. I/63 v úseku od km 23,223 po km 23,314 v mieste okružnej križovatky s cestou II/503 v meste Šamorín

Dôvod uzávierky: realizácia opravy okružnej križovatky ciest I/63 a II/503

 

Druh uzávierky: úplná

 

Termín uzávierky: od 10. 08. 2020 od 600 h do 31.08.2020 do 2000 h nepretržite

Dĺžka uzávierky: 91 m (cesty I/63)

Popis obchádzky:

Nákladná doprava: bude odklonená z cesty I/63 v k. ú. Dunajská Lužná na rýchlostnú cestu R7 až po koniec rýchlostnej cesty R7 pri obci Holice. Obdobne je vedená obchádzka v opačnom smere.

Dĺžka obchádzky: 17,145 m
Trasu je možné použiť aj osobnými vozidlami s elektronickou diaľničnou známkou.

Osobná doprava + mimo diaľničná doprava:

Smer z Bratislavy do Senca : v meste Šamorín na MK Pomlejská – Požiarnická – Priemyselná na cestu II/503 smer Senec. Obdobne je vedená obchádzka v opačnom smere.

Dĺžka obchádzkovej trasy: 1,100 m
Smer z Bratislavy do Dunajskej Stredy: v meste Šamorín na cestu III/1056, ul. Parková, Gútorská, MK Školská, Veterná, Hlboká, Čilistovská cesta, Hviezdna, Mliečňanská, Pešia cesta, Prvá, Pácerová cesta, späť na cestu I/63.
Vozidlá v smere z Dunajskej Stredy do Senca, resp. do Bratislavy: v križovatke cesty I/63 s cestou III/1375 smer Bučuháza, m. č. Šámot na cestu II/503, do Bratislavy ďalej po miestnych komunikáciách Priemyselná, Požiarnická, Pomlejská, späť na cestu I/63 (alternatívne vozidlá s diaľničnou známkou po rýchlostnej ceste R7 do Bratislavy).

Dĺžka obchádzkovej trasy : 4,500 mČiastočná uzávierka cesty III/1151 k.ú. Prietrž - Osuské

 

Miesto uzávierky cesty: č. III/1151 k.ú. Prietrž a k.ú. Osuské, km 0,000 – 4,962

 

Dôvod uzávierky: Rekonštrukcia a modernizácia cesty

 

Druh uzávierky: č i a s t o č n á (striedavo uzatvorený jeden jazdný pruh cesty)

 

Termín uzávierky: od 03.08.2020 od 08.00 h do 27.10.2020 do 16.00 h

 

Dĺžka uzávierky: 4,962 km

 

Popis obchádzky: Cestná premávka bude usmernená dočasným dopravným značením, regulovaná osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu a riadená cestnou svetelnou signalizáciou.
 

 Čiastočná uzávierka cesty Veľký Meder - Okoč

 

Miesto uzávierky cesty: cesta II/561 od km 41,430 po km 42,600 v k. ú. Veľký Meder

 

Dôvod uzávierky : „Rekonštrukcia cesty II/561 Veľký Meder - Okoč“

 

Druh uzávierky: čiastočná– jednosmerná premávka

 

Doba uzávierky: od 21.07.2020 do 21.08.2020

Dĺžka uzávierky: max 500m

 

Popis obchádzky: priebežne posúvaná v rámci pracovných úsekov

 

 Úplná uzávierka cesty III/1145 Borský Svätý Jur – časť Tomky

 

Miesto uzávierky cesty: III/1145 Borský Svätý Jur – Tomky úsek km 0,750 – 3,650 v k.ú. Borský Svätý Jur

 

Dôvod uzávierky : filmárske práce – nakrúcanie reklamného spotu.

Druh uzávierky: úplná - v krátkodobých intervaloch cca 15 – 30 min. s následným obnovením cestnej premávky

Termín uzávierky: dňa 25.07.2020 (sobota) od 06.00 h do 20.00 h

                               náhradný termín v prípade nepriaznivého počasia 26.07.2020 (nedeľa) od 6.00 h do 20.00 h

 

Dĺžka uzávierky: 2,900 km 
 

Dĺžka obchádzky: bez obchádzky

 

Popis obchádzky: bez potreby vyznačenia obchádzky uzatvoreného úseku cesty

  

Čiastočná uzávierka cesty II/6581 Podbranč-Myjava

 

Miesto uzávierky: II/581 k.ú. Podbranč, km 6,823 – 10,321

 

Dôvod uzávierky : pokračovanie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč – Myjava, hranica kraja, km 6,823 – 10,321“

 

Druh uzávierky : čiastočná (striedavo uzatvorený jeden jazdný pruh cesty)

Doba uzávierky : od 23.03.2020 od 08.00 h do 24.08.2020 do 16.00 h

 

Dĺžka uzávierky: 3,498 km

 

Popis obchádzky: Cestná premávka bude usmernená prenosným dopravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu cesty pre oba smery jazdy.

 

V prípade potreby bude premávka v úseku pracoviska regulovaná aj osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.
 
Čiastočná uzávierka cesty I/61
 

Miesto uzávierky: cesty I/61 v km 88,415-88,854 v úseku Piešťany – Horná Streda, extravilán

Dôvod uzávierky : výstavba križovatky na ceste I/61

Druh uzávierky : čiastočná

Doba uzávierky : od dňa 10. 07. 2020 do dňa 30. 09. 2020

Obchádzková trasa pre všetky vozidlá vrátanej autobusovej dopravy:

  • nie je určená, doprava bude vedená striedavo po voľnej polovici cesty I/61 šírky min. 3,00 m pod ochranou dočasného dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie.

 

 

 


Úplná uzávierka na ceste Dunajská Streda

Miesto uzávierky cesty:
III/1377 v km 5,503 v k. ú. Veľká Paka

Dôvod uzávierky: oprava železničného priecestia na trati Bratislava Nové Mesto - Dunajská Streda, žkm 27,936 vo Veľkej Pake

 

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: od 08:00 hod. dňa 12.06.2020 do 08:00 hod. dňa 19.06.2020

Navrhovaná obchádzka: cesta III/1378 (Čukárska Paka - Malá Paka) - miestna komunikácia (Malá Paka - Veľká Paka)

Obchádzková trasa je vyznačená prenosným dopravným značením


Predĺženie platnosti uzávierky časti cesty Šoporňa – Dlhá nad Váhom

 

Miesto uzávierky cesty: II/573 v km cca 4,850 – 9,400 v k. ú. Šoporňa

Dôvod uzávierky: rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá nad Váhom

Druh uzávierky: čiastočná

Termín uzávierky: predĺženie platnosti do dňa 29.05.2020Čiastočná uzávierka časti cesty v obci Dolný Štál

 

Miesto uzávierky cesty: I/63 km 56,080 - 56,120 v obci Dolný Štál

Dôvod uzávierky: rekonštrukcia mosta ev. č. 63-013 na ceste I/63 na vstupe do obce Dolný Štál od Dolného Baru

Druh uzávierky: čiastočná

Termín uzávierky: od 22.04.2020 do 21.05.2020

Dĺžka uzávierky: cca 40 m

Navrhovaná obchádzka: nie je určená, doprava bude vedená striedavo po voľnej polovici cesty I/63 jazdným pruhom šírky min. 2,75 a usmerňovaná prenosným dopravným značením a svetelnou signalizáciou, v prípade potreby regulovčíkmi dopravy.


Čiastočná uzávierka časti cesty Podbranč – Myjava

 

Miesto uzávierky cesty: II/581 k.ú. Podbranč, km 6,823 – 10,321

Dôvod uzávierky: pokračovanie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč – Myjava, hranica kraja, km 6,823 – 10,321“

 

Druh uzávierky: čiastočná

Termín uzávierky: dňa 23.03.020 od 08.00 hod. do 25.07.2020 do 16.00 hod.

Dĺžka uzávierky: 3,498 km

Dĺžka obchádzky: 7,2 km

Navrhovaná obchádzka: Cestná premávka bude usmernená prenosným opravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu cesty pre oba smery jazdy.

 

V prípade potreby bude premávka v úseku pracoviska regulovaná aj osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu
Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja

„Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „PUM TTSK") je jedným z dôležitých strategických dokumentov, rieši dopravné problémy a rôznorodé požiadavky aktérov prostredníctvom systematického procesu, ktorý predpokladá analýzu súčasného stavu, stanovenie vízie, cieľov a zámerov, výber vhodných opatrení, ich aktívnu komunikáciu, monitoring a hodnotenie.
 
Strategický dokument „Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja" je pripravovaný v rámci projektu s názvom Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja, ktorý s podporou z Integrovaného regionálneho operačného programu implementuje Trnavský samosprávny kraj. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.
 
Spracovaný strategický dokument PUM TTSK bude slúžiť ako základný podklad pre identifikáciu opatrení investičného a neinvestičného charakteru zameraných na rozvoj udržateľného systému dopravy a mobility na území TTSK. Plán udržateľnej mobility vrátane jeho prílohy - Plánu dopravnej obslužnosti bude dávať odpovede na otázky, ktoré dopravné projekty (intervencie) v infraštrukturálnej, prevádzkovej a organizačnej oblasti je potrebné podporiť z fondov EÚ.
 
Dňa 14. 03. 2019 TTSK predložil na Okresný úrad Trnava Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
PUM TTSK bude po jeho zhotovení predložený na schválenie Zastupiteľstvu TTSK a bude jedným z podkladov pre účely územnoplánovacej činnosti  a súčasne bude záväzným podkladom pre plánovanie dopravnej obslužnosti.
 
Dňa 24.4.2019 boli na vývesnej tabuli Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici č. 10 v Trnave k príprave Plánu udržateľnej mobility TTSK zverejnené dva dokumenty:
Informácia o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a Rozsah hodnotenia strategického dokumentu.

Vytvorené dňa: 28.01.2019
Aktualizované dňa: 11.03.2021

Zaujala vás táto informácia? Zdieľajte ju ďalej.

Aktuality

Turcani_Viliam

Kraj si pripomína život a dielo Viliama Turčányho

V pondelok 10. mája 2021 zomrel vo veku 93 rokov slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s rodákom zo Suchej nad Parnou sa uskutočnila v piatok 14. mája 2021 na cintoríne v jeho rodnej obci.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky