Jump to content

Kalendár podujatí

 • Veľtrh stredných škôl - KAM NA STREDNÚ Trnava
  školstvo
 • Zastupiteľstvo TTSK Úrad TTSK
  vedenie
 • Tradičné vianočné predajné trhy výrobkov klientov DSS Úrad TTSK
  sociálne veci
 • Vianočná kapustnica so zabíjačkou pre ľudí bez prístrešia a sociálne odkázaných obyvateľov Trnava
  sociálne veci
Jump to main navigation
Jump to the top of the page