Skočiť na obsah

Kalendár podujatí

 • Spoločenské podujatie k Mesiacu úcty k starším Divadlo Jána Palárika v Trnave
  sociálne veci
 • Veľtrh stredných škôl - KAM NA STREDNÚ Dunajská streda
  školstvo
 • Zastupiteľstvo TTSK Výjazdové rokovanie
  vedenie
 • Slávnostné odovzdávanie Ceny slobody Antona Srholca 2019 Divadlo Jána Palárika v Trnave
  kultúra
 • Veľtrh stredných škôl - KAM NA STREDNÚ Trnava
  školstvo
 • Zastupiteľstvo TTSK Úrad TTSK
  vedenie
 • Tradičné vianočné predajné trhy výrobkov klientov DSS Úrad TTSK
  sociálne veci
 • Vianočná kapustnica so zabíjačkou pre ľudí bez prístrešia a sociálne odkázaných obyvateľov Trnava
  sociálne veci
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky