Skočiť na obsah

Exkurzia – STOP DEKUBITOM, DOM RAFAEL

Publikované:

Študenti 1. D triedy vyššieho odborného štúdia SZŠ Trnava, odbor diplomovaná všeobecná sestra, sa dňa 21. 11. 2019 zúčastnili workshopu v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb k Svetovému dňu prevencie dekubitov (preležanín).

Zobraziť galériu

Študenti 1. D triedy vyššieho odborného štúdia SZŠ Trnava, odbor diplomovaná všeobecná sestra, sa dňa 21. 11. 2019 zúčastnili workshopu v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb k Svetovému dňu prevencie dekubitov (preležanín).

Pre širokú verejnosť tu bol pripravený bohatý edukačný program, vrátane praktických ukážok lepenia špeciálnych náplastí, polohovania pacientov, výživových doplnkov, ochrannej kozmetiky a množstva ďalších zaujímavých informácií. Aktivity podporila spoločnosť Hartmann-Rico. Kampaň má poukázať na potrebu riešenia problému s preležaninami, keďže každý ležiaci pacient má právo žiť svoj život v dôstojných podmienkach, ktoré nepovedú k zhoršovaniu jeho zdravotného stavu. Zabránenie vzniku preležanín je považované za ľudské právo na základe deklarácie Stop preležaninám, ktorá vznikla v roku 2011 v Rio de Janeiro.

Workshop sa uskutočnil na 5 stanovištiach. Každé z nich bolo zamerané na inú tému. Prvé stanovište sa venovalo tomu, čo je to preležanina, ako, kde a prečo vzniká. Na ďalších stanovištiach sme sa dozvedeli, ako predchádzať preležaninám, ako sa starať o kožu a o antidekubitárnom systéme. Oboznámili sa so službou ADOS (agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti) a získali informácie, ako sa s nimi skontaktovať, ale aj s tým, ako sa postarať o pacienta v domácom prostredí. Ukázali sme si, ako polohovať pacienta na posteli. Na záver sme si prezreli pomôcky k prevencii vzniku dekubitov a výživové doplnky, zlepšujúce stav chorého.

V druhej časti exkurzie sme sa presunuli do Domu Rafael v mestskej časti Bratislava -Petržalka. Dom Rafael poskytuje zdravotnú a sociálnu starostlivosť chorým a odkázaným. Sociálne zariadenie umožňuje dlhodobé pobyty, krátkodobé ošetrovateľské pobyty s hospitalizáciou max. 1 mesiac, hospicovú starostlivosť, denný stacionár pre mladých ľudí s postihnutím, ale aj kontinuálnu starostlivosť príbuzným a rodinám pacientov.

Exkurzia do oboch zariadení v nás zanechala mnoho dojmov, pomohla nám nielen lepšie sa zorientovať v danej problematike, ale hlavne uvedomiť si význam pomoci chorým a odkázaným.

 

 

PhDr. Jana Štefániková

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Z krízového fondu budú podporené vodozádržné opatrenia a dobrovoľní hasiči

Z centrálneho krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja (CKF) budú podporené projekty zamerané na zadržiavanie vody v krajine, ktoré pôsobia aj ako ochrana proti povodniam. Fond tiež poskytne finančné zdroje dobrovoľným hasičom na plnenie dôležitých úloh pri ochrane ľudí a majetku. Až 22 projektov bude v rámci júlovej výzvy podporených celkovou sumou viac ako 81 tis. €.

Trnavská župa dá na prvú pomoc nezriaďovanej kultúre 100 tisíc eur

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výzvu, prostredníctvom ktorej pomôže profesionálnym subjektom nezriaďovanej kultúry. V programe Prvá pomoc kultúre je pripravených 100 tisíc eur. O podporu je možné požiadať do 14. augusta 2020.

Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila trnavskú župu


Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prijala pozvanie župana Jozefa Viskupiča na návštevu Trnavského samosprávneho kraja. V priestoroch Úradu TTSK hovorili o boji proti šíreniu nového koronavírusu, ako aj o aktuálnych témach v oblasti zvyšovania dostupnosti a kvality sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ochrany životného prostredia a podpory kultúry.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky