Skočiť na obsah

Exkurzia – STOP DEKUBITOM, DOM RAFAEL

Publikované:

Študenti 1. D triedy vyššieho odborného štúdia SZŠ Trnava, odbor diplomovaná všeobecná sestra, sa dňa 21. 11. 2019 zúčastnili workshopu v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb k Svetovému dňu prevencie dekubitov (preležanín).

Zobraziť galériu

Študenti 1. D triedy vyššieho odborného štúdia SZŠ Trnava, odbor diplomovaná všeobecná sestra, sa dňa 21. 11. 2019 zúčastnili workshopu v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb k Svetovému dňu prevencie dekubitov (preležanín).

Pre širokú verejnosť tu bol pripravený bohatý edukačný program, vrátane praktických ukážok lepenia špeciálnych náplastí, polohovania pacientov, výživových doplnkov, ochrannej kozmetiky a množstva ďalších zaujímavých informácií. Aktivity podporila spoločnosť Hartmann-Rico. Kampaň má poukázať na potrebu riešenia problému s preležaninami, keďže každý ležiaci pacient má právo žiť svoj život v dôstojných podmienkach, ktoré nepovedú k zhoršovaniu jeho zdravotného stavu. Zabránenie vzniku preležanín je považované za ľudské právo na základe deklarácie Stop preležaninám, ktorá vznikla v roku 2011 v Rio de Janeiro.

Workshop sa uskutočnil na 5 stanovištiach. Každé z nich bolo zamerané na inú tému. Prvé stanovište sa venovalo tomu, čo je to preležanina, ako, kde a prečo vzniká. Na ďalších stanovištiach sme sa dozvedeli, ako predchádzať preležaninám, ako sa starať o kožu a o antidekubitárnom systéme. Oboznámili sa so službou ADOS (agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti) a získali informácie, ako sa s nimi skontaktovať, ale aj s tým, ako sa postarať o pacienta v domácom prostredí. Ukázali sme si, ako polohovať pacienta na posteli. Na záver sme si prezreli pomôcky k prevencii vzniku dekubitov a výživové doplnky, zlepšujúce stav chorého.

V druhej časti exkurzie sme sa presunuli do Domu Rafael v mestskej časti Bratislava -Petržalka. Dom Rafael poskytuje zdravotnú a sociálnu starostlivosť chorým a odkázaným. Sociálne zariadenie umožňuje dlhodobé pobyty, krátkodobé ošetrovateľské pobyty s hospitalizáciou max. 1 mesiac, hospicovú starostlivosť, denný stacionár pre mladých ľudí s postihnutím, ale aj kontinuálnu starostlivosť príbuzným a rodinám pacientov.

Exkurzia do oboch zariadení v nás zanechala mnoho dojmov, pomohla nám nielen lepšie sa zorientovať v danej problematike, ale hlavne uvedomiť si význam pomoci chorým a odkázaným.

 

 

PhDr. Jana Štefániková

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Trnavská župa pomôže obetiam a dotknutým osobám výbuchu plynu v Prešove

Trnavský samosprávny kraj dnes vyčlenil zo svojho rozpočtu 33 tis. €, ktoré poskytne obetiam a dotknutým osobám výbuchu plynu na Mukačevskej ul. v Prešove.

Schválený rozpočet župy vytvára priestor pre rozvojové projekty. Prioritou budú sociálne služby, vzdelávanie a rekonštrukcia ciest

Medzi hlavné priority roku 2020 patrí podpora modernizácie cestnej infraštruktúry, radikálna obmena techniky na údržbu ciest či podpora vzdelávania a sociálnych služieb. Poslanci zároveň odhlasovali pomoc pre ľudí zasiahnutých tragédiou v Prešove vo výške 33 tisíc eur.

Podujatia pre deti v Galante

Mestská knižnica Galanta si pre deti pripravila rôzne podujatia, na ktoré sa môžu tešiť nie len oni ale aj rodičia. V oddelení pre deti zavládne príjemná atmosféra, ktorá sa bude ponímať rôznymi podujatiami.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky