Skočiť na obsah

Exkurzia – STOP DEKUBITOM, DOM RAFAEL

Publikované:

Študenti 1. D triedy vyššieho odborného štúdia SZŠ Trnava, odbor diplomovaná všeobecná sestra, sa dňa 21. 11. 2019 zúčastnili workshopu v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb k Svetovému dňu prevencie dekubitov (preležanín).

Zobraziť galériu

Študenti 1. D triedy vyššieho odborného štúdia SZŠ Trnava, odbor diplomovaná všeobecná sestra, sa dňa 21. 11. 2019 zúčastnili workshopu v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb k Svetovému dňu prevencie dekubitov (preležanín).

Pre širokú verejnosť tu bol pripravený bohatý edukačný program, vrátane praktických ukážok lepenia špeciálnych náplastí, polohovania pacientov, výživových doplnkov, ochrannej kozmetiky a množstva ďalších zaujímavých informácií. Aktivity podporila spoločnosť Hartmann-Rico. Kampaň má poukázať na potrebu riešenia problému s preležaninami, keďže každý ležiaci pacient má právo žiť svoj život v dôstojných podmienkach, ktoré nepovedú k zhoršovaniu jeho zdravotného stavu. Zabránenie vzniku preležanín je považované za ľudské právo na základe deklarácie Stop preležaninám, ktorá vznikla v roku 2011 v Rio de Janeiro.

Workshop sa uskutočnil na 5 stanovištiach. Každé z nich bolo zamerané na inú tému. Prvé stanovište sa venovalo tomu, čo je to preležanina, ako, kde a prečo vzniká. Na ďalších stanovištiach sme sa dozvedeli, ako predchádzať preležaninám, ako sa starať o kožu a o antidekubitárnom systéme. Oboznámili sa so službou ADOS (agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti) a získali informácie, ako sa s nimi skontaktovať, ale aj s tým, ako sa postarať o pacienta v domácom prostredí. Ukázali sme si, ako polohovať pacienta na posteli. Na záver sme si prezreli pomôcky k prevencii vzniku dekubitov a výživové doplnky, zlepšujúce stav chorého.

V druhej časti exkurzie sme sa presunuli do Domu Rafael v mestskej časti Bratislava -Petržalka. Dom Rafael poskytuje zdravotnú a sociálnu starostlivosť chorým a odkázaným. Sociálne zariadenie umožňuje dlhodobé pobyty, krátkodobé ošetrovateľské pobyty s hospitalizáciou max. 1 mesiac, hospicovú starostlivosť, denný stacionár pre mladých ľudí s postihnutím, ale aj kontinuálnu starostlivosť príbuzným a rodinám pacientov.

Exkurzia do oboch zariadení v nás zanechala mnoho dojmov, pomohla nám nielen lepšie sa zorientovať v danej problematike, ale hlavne uvedomiť si význam pomoci chorým a odkázaným.

 

 

PhDr. Jana Štefániková

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Trnavská župa oslovila firmy s prosbou o darovanie techniky pre stredoškolákov v núdzi

Trnavská župa požiadala firmy pôsobiace na svojom území o pomoc. Najmä pre žiakov zo sociálne slabších rodín chce zabezpečiť technické vybavenie nevyhnutné na úspešný prechod na dištančné vzdelávanie.

Trnavská župa ako prvá spustila bezplatnú službu domáceho tiesňového volania

V septembri tohto roka trnavská župa ako prvá spustila službu domáceho tiesňového volania. Bezplatne ju už využíva 24 klientov, pričom po najbližšom víkende to bude 40. V priebehu budúceho roka by mala pribudnúť stovka ďalších.

Trnavská župa vyčlenila viac ako milión eur na mimoriadne odmeny pre všetkých zamestnancov svojich zariadení sociálnych služieb

Trnavská župa mimoriadne odmení všetkých 1135 zamestnancov, ktorí sa v 21 zariadeniach sociálnych služieb v jej pôsobnosti starajú o vyše 1700 klientov. Na tento účel župa vyčlenila takmer 1,1 milióna eur.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky