Skočiť na obsah

J. Viskupič: Vidíme prieniky s pohľadom podnikateľov na reformu verejnej správy

Publikované:

SK 8 víta závery analýzy s názvom „Reforma verejnej správy a potreba ďalšej decentralizácie z pohľadu podnikateľov,“ ktorú vypracovala Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Zobraziť galériu

 Nosným zistením je, že pokračovanie decentralizácie by mohlo zrýchliť ekonomický rast aj rozvoj regiónov. Podľa prieskumu takmer 80 % podnikateľov súhlasí s tým, že samosprávy na Slovensku by mali od centrálnej vlády dostať viac peňazí a kompetencií.

„Vidíme viacero prienikov medzi pohľadmi podnikateľov a návrhmi SK 8 v oblasti reformy verejnej správy. Súhlasíme, že decentralizácia verejnej správy je cestou k väčšej ekonomickej prosperite samospráv, teda aj štátu. Dlhodobo poukazujeme na podfinancovanosť krajov, ako aj na potrebu zvýšenia ich fiškálnej autonómie. V súčasnosti sú kraje závislé na jedinom zdroji príjmov, a to na výbere dane z príjmu fyzických osôb. To brzdí možnosti ich rozvoja,“ reagoval predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Riešením by bolo zavedenie viaczdrojového financovania krajov s cieľom dosiahnuť vyššiu stabilitu a predvídateľnosť financovania regionálnych samospráv, ktoré by súčasne prispeli aj k zvýšeniu ich odolnosti voči ekonomickým výkyvom a rastu nezamestnanosti. Môže ísť o podiel krajov na výbere viacerých centrálne vyberaných daní, respektíve o podiel na celkovom daňovom výbere. K zváženiu takéhoto modelu financovania sa aj z podnetu SK 8 vlády Slovenskej republiky v aktuálnom volebnom období zaviazali vo svojich programových vyhláseniach. Alternatívou je napríklad aj určenie dane, ktorej výšku by mohli kraje stanovovať.

Vo svojom návrhu reformy verejnej správy SK 8 čerpá z overených skúseností krajín s podobnými podmienkami a históriou, ako má Slovenská republika. Podobne ako autori analýzy, za inšpiratívny považuje spojený model zavedený v Českej republike, kde úlohy zrušených okresných úradov vykonáva obecná a regionálna samospráva.

Združenie samosprávnych krajov má záujem diskutovať o konštruktívnych návrhoch odborníkov s cieľom definovania optimálneho modelu verejnej správy a jej financovania. Želaným výsledkom reformy sú kvalitné a profesionálne služby pre obyvateľov.

Jozef Viskupič, predseda SK 8 a trnavský župan

Aktuality

FB_TTSK_OCKOVANIE_INFOGRAFIKA_3_5_12

Župa pokračuje v očkovaní od piatka do nedele

Trnavská župa bude ponúkať očkovanie proti ochoreniu Covid-19 od najbližšieho piatka do nedele. Možnosť nechať sa zaočkovať majú obyvatelia v Dunajskej Strede, Trnave a v Skalici. Očkujeme registrovaných aj neregistrovaných záujemcov, prvou, druhou a treťou dávkou vakcín Moderna a Pfizer.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky