Skočiť na obsah

Krajská organizácia cestovného ruchu bude komunikovať pod novou vizuálnou identitou

Publikované:

Sedemčlenná odborná komisia vybrala nové logo a základnú vizuálnu identitu Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR), ktoré vyjadrujú jej motto „Kraj zážitkov“. Do verejnej súťaže trvajúcej medzi 1. a 30. októbrom 2020 sa zapojilo 186 autorov s 255 návrhmi.

Zobraziť galériu 030401

„Potešil nás veľký záujem o účasť v súťaži. Niekoľko návrhov nám zaslali talentované deti. Návrhy oplývali vysokou kvalitou i kreatívou, pričom v nich boli reprezentované rôzne prístupy k zadaniu. Zvíťazil minimalistický návrh Veroniky Barrera, od ktorého sa bude odvíjať komunikácia organizácie s mottom „Kraj zážitkov.“ Aj takto chceme prispieť k zatraktívneniu Trnavského kraja ako destinácie cestovného ruchu,“ uviedol predseda KOCR Trnavský kraj a trnavský vicežupan Pavol Kalman.

Z 255 prihlásených prác bolo do súťaže zaradených 164, ktoré splnili požadované podmienky. Výherný návrh mal byť podľa propozícií súťaže len jeden, no porota sa nakoniec rozhodla oceniť viaceré. Veronika Barrera, autorka víťazného návrhu, získa finančnú odmenu 2000 eur. Návrh Ivana Černeka, ktorý obsadil druhé miesto, zas 200 eur. Na treťom mieste sa umiestnili tri práce – Karolíny Markovej, Jakuba Hatoka a kolektívu žiakov SOŠ chemickej a Školy umeleckého priemyslu v Hlohovci – ktorých autori získajú vecné ceny.

Základným kritériom hodnotenia súťažných návrhov bola originalita, inovatívnosť kreatívneho nápadu a významová zrozumiteľnosť, a to aj v prípade anglickej mutácie názvu.

Podpredseda poroty a odborný garant súťaže, grafický dizajnér Robert Paršo, ktorý spolupracuje aj so župnou Galériou Jána Koniarka v Trnave, o víťaznom návrhu povedal, že „logo na prvý pohľad zaujme svojou hravou, dynamickou, no zároveň harmonickou kompozíciou. Návrh pracuje s minimálnymi výrazovými prostriedkami, ktoré v sebe kódujú hlbšie významy. Zdanlivo náhodne rozmiestnené tvary rôznych veľkostí dávajú priestor rôznym výkladom. Nápis naznačuje, že ide o pohľad z výšky na sedem okresných miest umiestnených podľa ich reálnej polohy. Pridanou hodnotou je, že každý obdĺžnik svojou veľkosťou reprezentuje počet obyvateľov a je to teda zároveň aj akýsi náznak infografiky. Napokon, kraj a pocity z neho naozaj tvoria jeho obyvatelia. A všetci sa nájdu v novom logu.“

V rámci podpory cestovného ruchu v Trnavskom kraji KOCR uskutočnila kampaň zameranú na prilákanie domácich a aj zahraničných návštevníkov, predovšetkým zo susedného Juhomoravského kraja a župy Györ-Moson-Sopron. Prebiehala v auguste v printových a online médiách, rádiách a na sociálnych sieťach. Predstavené boli turistické „naj“ zo všetkých siedmich okresov kraja.

V zložitej situácii počas pandémie ochorenia Covid-19 KOCR zároveň prispela na marketingové aktivity svojim trom členským oblastným organizáciám cestovného ruchu –  OOCR Trnava Tourism, OOCR Rezort Piešťany a OOCR Žitný ostrov-Csallóköz.

Na budúci rok organizácia pripravuje viacero projektov na podporu cestovného ruchu v celom kraji, či už je to obnova turistického značenia, rozvoj cykloturizmu alebo osveta formou cestovateľského kina. Marketingovými kampaňami doma i v zahraničí bude Trnavský kraj prezentovaný ako atraktívna destinácia, ktorá ponúka zážitky v oblasti kultúry, histórie, gastronómie, vinohradníctva, kúpeľníctva či cyklo a vodnej turistiky.

Tipy, informácie a propagačné materiály o miestach a atraktivitách, ktoré sa oplatí v Trnavskom kraji vidieť a zažiť, sú k dispozícii na webovej stránke www.krajzazitkov.sk a sociálnych sieťach Facebook  a Instagram.

Pavol Kalman, predseda KOCR Trnavský kraj a trnavský vicežupan

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Do predaja prichádza kniha, ktorá radí samosprávam a občianskym organizáciám, ako meniť opustené budovy na centrá kultúry a spoločenských inovácií

Nadácia Cvernovka v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom vydáva knihu s netradičným názvom “Nepredať! Zveľadiť!”. Publikácia analyzuje situáciu nevyužívaného samosprávneho majetku, konkrétne budov a areálov, ktoré by mohli byť regenerované komunitnými developerskými kolektívmi. Sleduje európsky, ale najmä slovenský kontext, jeho zákony a predpoklady. V niekoľkých kapitolách analyzuje existujúce a pripravované projekty po celom Slovensku a hľadá ich spoločné parametre.

Klimatická zmena, ale aj svet hoaxov a dezinformácií ako novembrové témy na gymnáziu

V rámci cyklu odborných prednášok a diskusií pod názvom Eurotémy na gymnáziu študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, prijali pozvanie kancelárie EP na Slovensku a spoločnosti Neuropea zúčastniť sa v piatok 13. novembra 2020 na panelovej diskusii venovanej téme Európa v klimatickej pohotovosti.

Trnavská župa oslovila firmy s prosbou o darovanie techniky pre stredoškolákov v núdzi

Trnavská župa požiadala firmy pôsobiace na svojom území o pomoc. Najmä pre žiakov zo sociálne slabších rodín chce zabezpečiť technické vybavenie nevyhnutné na úspešný prechod na dištančné vzdelávanie.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky