Skočiť na obsah

Kto nás chráni

Publikované:

Cieľom súťaže je podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd, k prevencii kriminality, drogových závislostí a iných negatívnych javov.

Zobraziť galériu Fotografia - Kto nás chráni 2019 - 2Fotografia - Kto nás chráni 2019 - 3Fotografia - Kto nás chráni 2019 - 4Fotografia - Kto nás chráni 2019 - 5Fotografia - Kto nás chráni 2019 - 6Fotografia - Kto nás chráni 2019 - 7Fotografia - Kto nás chráni 2019 - 8Fotografia - Kto nás chráni 2019 - 9Fotografia - Kto nás chráni 2019 - 10Plagát - Kto nás chráni 2019

Na záver školského roka Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Okresným policajným zborom v Senici zorganizovalo detskú výtvarnú súťaž „Kto nás chráni“. Cieľom tejto súťaže je podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd, k prevencii kriminality, drogových závislostí a iných negatívnych javov.
Do súťaže sa zapojilo 82 autorov zo základných, základných umeleckých a špeciálnych škôl z okresu Senica. Porota v zložení Vladimíra Bahnová – Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici, Stanislava Dávideková – Okresný úrad v Senici a predseda poroty Štefan Orth – pedagóg základnej umeleckej školy vybrali zo všetkých prác 15 na ocenenie. Autori vybraných prác si prevzali cenu a diplom 10. júna v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

Ocenení:


I. kategória – I. stupeň základných škôl
Beňa Oliver – ZŠ V. P. Tótha, Senica
Ferenčičová Kristína – ZŠ Prievaly
Havlová Klára – ZŠ V. P. Tótha, Senica
Hyžová Aneta – ZŠ Komenského, Senica
Machová Nela – ZŠ Smrdáky
Sijková Zuzana – ZŠ Čáry

II. kategória – II. stupeň základných škôl
Bernátová Markéta – ZŠ V. P. Tótha, Senica
Danihelová Klaudia – ZŠ Sadová, Senica
Hamplová Sofia – ZŠ Šaštín-Stráže
Malík Lukáš – ZŠ Komenského, Senica

III. kategória – špeciálne školy
Burián Kristián – Spojená škola Senica

IV. kategória – základné umelecké školy
Beňa Marek – ZUŠ Kúty
Slováková Jasmína – ZUŠ Šaštín-Stráže
Valičeková Diana – ZUŠ Senica

Návrh na plagát
Nemčeková Terézia – ZUŠ Senica
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Verejnosť môže pripomienkovať územnú stratégiu

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vypracoval zmenu Územnej stratégie Trnavského kraja na roky 2014 – 2020, ktorá sa týka najmä ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Verejnosť má právo túto zmenu strategického dokumentu písomne pripomienkovať do 2. augusta 2019.

Trnavská župa podporí aktivity na predchádzanie živelným pohromám

Trnavská župa, prostredníctvom Centrálneho krízového fondu (CKF), podporí aktivity, ktoré pomôžu predchádzať živelným udalostiam a katastrofám. Obce a mestá tak môžu na tento účel žiadať o dotácie do 15. augusta 2019. Maximálna výška dotácie je 5 000 €, minimálna je 1 000 €. Spoluúčasť úspešného žiadateľa je 25% z celkovej výšky dotácie. Výzvy sa môžu zúčastniť len samosprávy, ktoré sú členmi CKF. 

Trnavský kraj navštívila turecká veľvyslankyňa

Hlavnou témou stretnutia tureckej veľvyslankyne Aslıgül Üğdül a župana trnavského kraja Jozefa Viskupiča bola snaha o regionálnu spoluprácu v oblasti vzdelávania, výchovy a športu. Spomínala sa však aj téma letiska v Piešťanoch, odkiaľ sa v tomto roku spustila dovolenková linka do destinácií v Turecku.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky