Skočiť na obsah

Mesto Hlohovec bude odľahčené od nákladnej dopravy

Publikované:

Dopravné značenie v meste Hlohovec vylúči nákladnú dopravy nad 12 ton z cestnej premávky.

Zobraziť galériu 3DS_8630

V mesiaci júl Trnavský samosprávny kraj osadí v meste Hlohovec dopravné značenie, ktoré vylúči nákladnú dopravy nad 12 ton z cestnej premávky. Dôvodom je havarijný stav cestného mosta, a to do času, kým neprebehne jeho komplexná rekonštrukcia. 

„Z dôvodu ochrany obyvateľov mesta, ale aj samotných dopravcov, pristupujeme k opatreniu vylúčenia nákladnej dopravy v meste Hlohovec. Diagnostika nám ukázala, že most je v havarijnom stave a jeho ďalšie zaťažovanie nákladnou dopravou by bolo už nebezpečné. K vylúčeniu dopravy príde v priebehu mesiaca júl,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.  

Trnavská župa pripravuje komplexnú rekonštrukciu cestného mosta. Momentálne prebieha príprava projektovej dokumentácie, ktorá určí celý rozsah rekonštrukčných prác, ako aj ich časový harmonogram. Obchádzky pre nákladnú dopravu budú viesť z južnej strany, z Trnavy, smer Nitra po R1 a zo severnej strany Piešťany, Horná Streda, Lúka

„Sme si vedomí, že ide o významný zásah do dopravy v meste Hlohovec. Preto budeme aktívne komunikovať so zamestnávateľmi, dopravcami a pod., aby tie dopady pre nich boli čo najmenšie, a to aj pri ďalších etapách rekonštrukcie mosta,“ dodal J. Viskupič

Most sa nachádza na ceste II/513 v intraviláne mesta Hlohovec a premosťuje miestne komunikácie cez rieku Váh. Jeho dĺžka je 348 m, šírka 11,5 m. Vybudovaný bol v rokoch 1962 – 1964. Je to sedem polový most, kde 4 polia sú tvorené z predpätých prefabrikátov a 3 polia tvorí monolitická predpätá konštrukcia

Intenzita dopravy na moste dosahuje v rozmedzí 7-18 hodiny od 1400 až po 1900 vozidiel/hod.
 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Verejnosť môže pripomienkovať územnú stratégiu

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vypracoval zmenu Územnej stratégie Trnavského kraja na roky 2014 – 2020, ktorá sa týka najmä ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Verejnosť má právo túto zmenu strategického dokumentu písomne pripomienkovať do 2. augusta 2019.

Trnavská župa podporí aktivity na predchádzanie živelným pohromám

Trnavská župa, prostredníctvom Centrálneho krízového fondu (CKF), podporí aktivity, ktoré pomôžu predchádzať živelným udalostiam a katastrofám. Obce a mestá tak môžu na tento účel žiadať o dotácie do 15. augusta 2019. Maximálna výška dotácie je 5 000 €, minimálna je 1 000 €. Spoluúčasť úspešného žiadateľa je 25% z celkovej výšky dotácie. Výzvy sa môžu zúčastniť len samosprávy, ktoré sú členmi CKF. 

Trnavský kraj navštívila turecká veľvyslankyňa

Hlavnou témou stretnutia tureckej veľvyslankyne Aslıgül Üğdül a župana trnavského kraja Jozefa Viskupiča bola snaha o regionálnu spoluprácu v oblasti vzdelávania, výchovy a športu. Spomínala sa však aj téma letiska v Piešťanoch, odkiaľ sa v tomto roku spustila dovolenková linka do destinácií v Turecku.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky