Skočiť na obsah

MINISTER ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NAVŠTÍVIL TRNAVSKÝ KRAJ

Publikované:

V piatok 3. júla 2020 prijal pozvanie trnavského župana Jozefa Viskupiča minister životného prostredia Ján Budaj. Po úvodnom prijatí v Úrade TTSK spoločne navštívili nelegálnu skládku odpadu v Hlohovci Vlčie hory a areál Niklovej huty v Seredi so skládkou lúženca.

Zobraziť galériu DSC02854

Predmetom rokovania boli možnosti rozvoja spolupráce pri adaptácii na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a pri aktivitách župy v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré majú vzdelávací a popularizačný charakter.

Zelená župa
V budove Úradu TTSK bol zavedený separovaný zber odpadu či obmedzené používanie plastových fliaš a pohárov. Župa a jej organizácie od minulého roka nepoužívajú na ničenie burín na verejných priestranstvách nebezpečné glyfosáty, ale len ekologické prostriedky. V pilotne zakúpenom elektromobile sa v piatok župan s pánom ministrom presúvali po kraji.

Trnavská župa aktuálne vypracováva nízkouhlíkovú stratégiu, ktorá bude východiskom pre prípravu novej energetickej politiky kraja zameranej na zvýšenie energetickej efektívnosti župných budov a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 
V oblasti zelenej mobility župa podporuje rozvoj autobusovej dopravy a cyklodopravy, ktoré sú atraktívnou ekologickou alternatívou individuálnej automobilovej dopravy. Z iniciatívy SK 8 bolo legislatívnou zmenou umožnené využívanie menších a ekologickejších autobusov typu 8+1, ktoré aj v rámci postupne rozširovaného projektu „autobus na zavolanie“ plánuje župa nasadiť v odľahlých regiónoch. 
Župa zároveň nedávno podala žiadosti o finančnú spoluúčasť z eurofondov na vybudovanie niekoľkých úsekov Moravskej a Vážskej cyklomagistrály v celkovej hodnote viac ako 7 miliónov eur. 

Minister Budaj v TTSK

Environmentálne záťaže v trnavskej župe

Témou bola tiež problematika odstraňovania environmentálnych záťaží. Minister si so županom pozrel skládku Vlčie hory pri Hlohovci a Niklovú hutu v Seredi. Ide o dve environmentálne záťaže nachádzajúce sa na území trnavského kraja, ktoré patria k najväčším a najrizikovejším na Slovensku. Je úlohou štátu sa s týmito záťažami vyrovnať, pričom župa je pripravená poskytnúť súčinnosť.

Skládka Vlčie hory pri Hlohovci patrí medzi najrizikovejšie environmentálne záťaže na Slovensku, hoci ešte nie je vedená v registri envirozáťaží. Problém s areálom, ktorý je v súkromnom vlastníctve, sa ťahá niekoľko rokov. V roku 2018 bolo zistené ukladanie bežného i nebezpečného odpadu napriek tomu, že skládka bola uzatvorená. Ministerstvo vnútra SR dá za 5 miliónov eur zlikvidovať nezákonne umiestnený odpad, predovšetkým sudy s neznámym odpadom.

Niklová huta v Seredi je jednou z najväčších a najikonickejších envirozáťaží na Slovensku. Po tridsaťročnej výrobe tu zostala okrem výrobných hál aj skládka lúženca (plocha cca 30 ha a cca 6,7 milióna ton). Skládka je v súčasnosti len čiastočne pokrytá zeminou a drobným porastom. Okrem ohrozenia podzemných vôd znečistením je stále aktuálnym i problém prašnosti a znečistenia pôdy.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Trnavská župa opravuje úseky ciest


Trnavská župa tento rok opraví spolu takmer 50 km ciest II. a III. triedy v celom kraji. Rekonštrukcia a modernizácia sa týka až 21 úsekov ciest. K najdlhším opravovaným patria úseky ciest III. triedy Naháč – Dubové v okrese Trnava a Prietrž – Osuské v okrese Senica.

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

Vyznáte sa v číslach a analýzach? Hľadáme analytikov a analytičky na juniorské aj seniorské pozície projektu Smart Región TTSK. 

Poslanci schválili plán ozdravenia stredných škôl

V priestoroch Strednej odbornej školy regionálneho rozvoja v Rakoviciach sa dnes uskutočnilo druhé mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva TTSK vo volebnom období 2017-2022. 

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky